ΛΑΓΗΕ: Ως τις 31 Μαρτίου η Προθεσμία Δηλώσεων για τους Κατ΄Επάγγελμα Αγρότες Παραγωγούς Φ/Β

ΛΑΓΗΕ: Ως τις 31 Μαρτίου η Προθεσμία Δηλώσεων για τους Κατ΄Επάγγελμα Αγρότες Παραγωγούς Φ/Β
energia.gr
Παρ, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 15:19
Ο ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2016 , υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2017
Ο ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2016 , υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2017.