Δημόσια Διαβούλευση Από τον ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2018 – 2027

Δημόσια Διαβούλευση Από τον ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2018 – 2027
energia.gr
Παρ, 17 Φεβρουαρίου 2017 - 12:18
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο ΑΔΜΗΕ το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για την περίοδο 2018 – 2027, σε συνέχεια της από 16 Φεβρουαρίου 2017 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (βλ. εδώ αναλυτικά τις λεπτομέρειες της διαβούλευσης)

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει ο ΑΔΜΗΕ το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για την περίοδο 2018 – 2027, σε συνέχεια της από 16 Φεβρουαρίου 2017 απόφασης του ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (βλ. εδώ αναλυτικά τις λεπτομέρειες της διαβούλευσης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ [email protected] με θεματολογική συσχέτιση "ΔΠΑ 2018 - 2027".

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης και κατά τη διαδικασία υποβολής του επίσημου Σχεδίου ΔΠΑ 2018 – 2027 στη ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ.