Τροποποιήσεις σε Τρεις Κώδικες Ηλεκτρικής Ενέργειας Προβλέπει Απόφαση της ΡΑΕ

Τροποποιήσεις σε Τρεις Κώδικες Ηλεκτρικής Ενέργειας Προβλέπει Απόφαση της ΡΑΕ
energia.gr
Τρι, 10 Ιανουαρίου 2017 - 18:48
Η ΡΑΕ προχώρησε με σημερινή της απόφαση σε τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ΡΑΕ προχώρησε με σημερινή της απόφαση σε τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Bλ. εδώ τη σχετική απόφαση της Αρχής.