Ένα νέο μοντέλο - εργαλείο για το ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα είναι ικανό να αναλύει σε μεγάλη λεπτομέρεια τα ενεργειακά συστήματα των χωρών - μελών της ΕΕ, προωθεί η Κομισιόν

Ένα νέο μοντέλο - εργαλείο για το ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα είναι ικανό να αναλύει σε μεγάλη λεπτομέρεια τα ενεργειακά συστήματα των χωρών - μελών της ΕΕ, προωθεί η Κομισιόν.

Πρόκειται για το μοντέλο METIS το οποίο μπορεί να προσομοιώνει τη λειτουργία τόσο των ενεργειακών συστημάτων όσο και των ενεργειακών αγορών για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και θέρμανση σε ωριαία βάση για έναν ολόκληρο χρόνο. 

Μπορεί επίσης να συνεκτιμά αβεβαιότητες όπως οι μεταβολές του καιρού, μία δυνατότητα που είναι πολύ χρήσιμη για τον σχεδιασμό ένταξης στο σύστημα ενέργειας από ΑΠΕ.

Πρόσφατα το ΜΕΤΙS χρησιμοποιήθηκε για να τροφοδοτήσει με στοιχεία το πρόγραμμα της Κομισιόν, «Καθαρή Ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους». Πρόκειται για ένα πακέτο με προτάσεις πολιτικής, το οποίο στηρίζεται σε τεκμηριωμένη από γεγονότα πληροφόρηση για τις ΑΠΕ, τον σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια.