Πρωτεύοντα ρόλο για τη δημιουργία εγχώριας αγοράς ενέργειας σε συνεργασία με τον ΛΑΓΗΕ, έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης

Πρωτεύοντα ρόλο για τη δημιουργία εγχώριας αγοράς ενέργειας σε συνεργασία με τον ΛΑΓΗΕ, έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης.

Το σχέδια για τη σύσταση Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εντελώς νέο, αλλά είχε διατυπωθεί ήδη την περίοδο 2013-14. Τώρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού target model και της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού προωθείται τάχιστα η δημιουργία εγχώριας αγοράς, όπως προβλέπει, εξάλλου, και ο σχετικός νόμος (4425/2016) περί αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από τον Οκτώβριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2013, οπότε και το Χρηματιστήριο Αθηνών απορροφήθηκε από την ΕΧΑΕ, διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κατέχοντας παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ. Ο κ. Λαζαρίδης, από τον Απρίλιο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2013 συμμετείχε επίσης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Link Up Markets.

Στον Όμιλο ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Το 1995 αναλαμβάνει τη δημιουργία του τεχνολογικού βραχίονα του Ομίλου, της εταιρίας «Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.» (ΑΣΥΚ ΑΕ), στην οποία διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι το Μάιο του 1998, οπότε και παραιτείται για να αναλάβει τη νεοϊδρυόμενη τότε Γενική Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως το Δεκέμβρη του 2006.

Παράλληλα κατείχε τη θέση του Προέδρου στο ΔΣ της ΑΣΥΚ μέχρι το Μάρτιο του 2005, του Αντιπρόεδρου στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ΧΠΑ μέχρι τον Αύγουστο του 2002 και του Μέλους στο ΔΣ της ΕΤΕΣΕΠ μέχρι το Νοέμβριο του 2006.

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης της ΕΧΑΕ.

Τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Ανάπτυξης Προϊόντων και Υπηρεσιών ενώ παράλληλα από το Δεκέμβριο του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2010 κατείχε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στo Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρία EFFECT ΕΠΕ, που ειδικεύτηκε στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά.

Γεννήθηκε το 1962, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.