Νέες Τεχνικές Οδηγίες της EMSA για την Ορθή Εφαρμογή και τον Έλεγχο της Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Νέες Τεχνικές Οδηγίες της EMSA για την Ορθή Εφαρμογή και τον Έλεγχο της Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων
energia.gr
Παρ, 9 Δεκεμβρίου 2016 - 10:27
Εκδόθηκαν από την EMSA οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τόσο την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τα λιμάνια, όσο και αντίστοιχες για τον ορθό έλεγχο των πλοίων από τις λιμενικές αρχές
Εκδόθηκαν από την EMSA (European Maritime Safety Agency), όργανο της Κομισιόν για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, νέες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τόσο την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας για την διαχείριση των αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τα λιμάνια, όσο και αντίστοιχες για τον ορθό έλεγχο των πλοίων από τις λιμενικές αρχές.

Στις δύο αυτές εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η EMSA, είναι σαφής η προσπάθεια να διαλευκάνει τις όποιες ασάφειες της Οδηγίας 2000/59/EC ώστε η εφαρμογή και ο έλεγχος να γίνονται από τα Ευρωπαϊκά λιμάνια και τις Αρχές με όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένο τρόπο, και ταυτόχρονα να εξαλειφθούν τυχών παθογένειες και παρανοήσεις.

Όσον αφορά στις «Τεχνικές Προτάσεις για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/59/EC για τις Ευκολίες Υποδοχής», η EMSA επικεντρώνεται κυρίως στην εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή των λιμενικών Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, στη διαφάνεια και στις εξαιρέσεις παράδοσης για τα πλοία.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, περιγράφει τους τρόπους εκπόνησης και εφαρμογής Σχεδίων για περισσότερα του ενός λιμάνια, μια λύση που μπορεί να βοηθήσει πολύ, ειδικά την Ελλάδα με τα πολλά και μικρά σε κοντινή απόσταση λιμάνια, τόσο στα οικονομικά των μικρών λιμανιών, όσο και στη γραφειοκρατία έγκρισης των Σχεδίων από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Δίνονται επίσης σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά την διαφάνεια στα λιμάνια. Σαφώς αναφέρεται ότι τα Σχέδια θα πρέπει να καταρτίζονται με διαφάνεια, και να κοινοποιούνται αυτούσια στους Χρήστες και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσο internet. Οι χρεώσεις και τα τέλη θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να περιγράφονται οι παροχές που παρέχονται, ενώ και τα Σχέδια να αναθεωρούνται - επικαιροποιούνται συχνά. Επίσης οι χρεώσεις πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια, χωρίς να θίγεται το εμπορικό απόρρητο των παρόχων.

Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις , η EMSA ζητάει από τις Αρχές πλέον να ελέγχουν κατά την έγκριση των Σχεδίων εάν έχει γίνει διαβούλευση του λιμανιού με τους ενδιαφερομένους , ποια τα αποτελέσματα – παράπονά τους και πώς το λιμάνι έδρασε για να τα λύσει. Έτσι τα λιμάνια θα πιεστούν περισσότερο να διενεργήσουν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους.

Τέλος η EMSA, προσπαθεί να δώσει λύση και στο καθεστώς εξαιρέσεων παράδοσης αποβλήτων από κάποια πλοία, δίνοντας ίσως μια λύση στα εκπεφρασμένα παράπονα της Ένωσης Κρουαζιέρας, για υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων σε κάποια λιμάνια, παρότι αποδεδειγμένα έχουν επαρκή αποθηκευτικό χώρο επί πλοίου και επιθυμούν να παραδώσουν στην Τουρκία (εκτός ΕΕ). 

Αφού στο έντυπο παρέχονται για πρώτη φορά προτεινόμενες μέθοδοι για τον καθορισμό των επαρκών αποθηκευτικών χώρων επί πλοίου, παρέχει πλέον στα πλοία τη δυνατότητα να εξαιρούνται από την παράδοση σε κάποιο λιμάνι εφόσον έχουν: α) ελεύθερο το 75% του αποθηκευτικού χώρου για slops β) το 100% για τα στερεά απόβλητα και γ) το 25% για Annex VI, αν παραδώσουν εκτός ΕΕ, ενώ αν παραδώσουν εντός της ΕΕ τα ποσοστά ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου ανέρχονται αντίστοιχα σε: α) 25%, β)75% και γ) 25%. 

Τέλος, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε πλοία, να μπουν στο ευνοϊκό καθεστώς εξαίρεσης παράδοσης σε κάθε λιμάνι λόγω συχνών επισκέψεων ή προκαθορισμένου δρομολογίου, ακόμα και αν δεν είναι όλα τα λιμάνια που προσεγγίζουν εντός ΕΕ αλλά περιλαμβάνουν και περιοχές του γειτονεύουν της ΕΕ όπως Ρωσία, Τουρκία και χώρες της Μεσογείου ή της Μαύρης Θάλασσας.

Σημαντικό είναι και το δεύτερο έγγραφο της EMSA « Κατευθύνσεις για επιθεωρήσεις πλοίων, υπό την Οδηγία για τις Ευκολίες Υποδοχής». Για πρώτη φορά δίνονται σαφείς οδηγίες στα Κράτη Μέλη για το από ποιόν, πως και σε ποια πλοία θα διενεργούνται έλεγχοι συμμόρφωσης, ώστε να γίνονται εναρμονισμένα σε κάθε λιμάνι, αλλά και να ισχυροποιηθεί η επικοινωνία των λιμένων των χωρών μέσω των νέων πλατφόρμων πληροφοριών που έχει αναπτύξει η EMSA (Safe Sea Net, National Single Window και άλλα), και να γίνουν οι έλεγχοι πιο αποδοτικοί.

Τα δύο αυτά έγγραφα και το προ οκταμήνου αντίστοιχο έγγραφο της DG Move με το οποίο ήδη εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία, εκτός από σημαντική βοήθεια στα λιμάνια και τις αρμόδιες Αρχές, θα παρέχουν την βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η νέα Κοινοτική Νομοθεσία για τα απόβλητα πλοίων, που ετοιμάζει η Κομισιόν και υπολογίζεται πως θα εκδοθεί μέσα στο 2017.

(Πηγή: maritimes.gr)