Από τους ομιλητές που ξεχώρισαν στο 1st Energy Tech Forum, που διοργάνωσε το energia.gr, το πρωτοπόρο Ελληνικό ενεργειακό portal, την 1η Απριλίου 2016, στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων, ήταν ο καθηγητής Παντελής Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου

Από τους ομιλητές που ξεχώρισαν στο 1st Energy Tech Forum, που διοργάνωσε το energia.gr, το πρωτοπόρο Ελληνικό ενεργειακό portal, την 1η Απριλίου 2016, στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων, ήταν ο καθηγητής Παντελής Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου. Ο καθηγητής Μπότσαρης ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του πιλοτικού υβριδικού πάρκου παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Τοπείρου.

Ο Αναπληρωτής Kαθηγητής του Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας, κ. Παντελής Μπότσαρης, έχει ως γνωστικό αντικείμενο το μηχανολογικό σχεδιασµό, με ειδίκευση στη διαχείριση κατασκευασιµότητας, ενέργειας και κύκλου ζωής.

Φοίτησε (1986-1991) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αργότερα (1991-1997), έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής του ήταν: «Συστήματα διαγνωστικού ελέγχου απόδοσης τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα».

Έχει επίσης απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με άδεια άσκησης και μηχανολογικών μελετών, ενώ ήταν ομόρρυθμος εταίρος και στην Α.Καρακασίδης και Σια Ο.Ε., «Ενεργομηχανική»Τεχνική-Εμπορική εταιρία, η οποία είχε κύριες δραστηριότητες τη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης, συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας και ΑΠΕ σε ιδιωτικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς και συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Επιθεωρητής – εμπειρογνώμονας στην TUV Hellas A. E., με ειδίκευση στα ανυψωτικά μηχανήματα, δοχεία υπό πίεση και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα του καθηγητή Παντελή Μπότσαρηπεριλαμβάνονται η διαχείριση ενέργειας και παραγωγική διαδικασία, η ανάλυση κύκλου ζωής, η εκµετάλλευση απορριπτόµενης ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαδικασίες παραγωγής, οι αρχές συντήρησης, καθώς και οι µεθοδολογίες σχεδιασµού και επιλογή υλικών.

Ο καθηγητής Μπότσαρης έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι ο συγγραφέας 8 βιβλίων και μονογραφιών. Κατέχει, επίσης, τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ έχει διατελέσει και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Βλ. εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του καθηγητή Παντελή Μπότσαρη.