Τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός κλάδος των μικρών υδροηλεκτρικών, αλλά και γενικότερα τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η ανάπτυξή του για την ελληνική οικονομία, έχει αναδείξει ενεργά τα τελευταία χρόνια ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΜΥΕ, κ. Ηλίας Κακιόπουλος

Τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός κλάδος των μικρών υδροηλεκτρικών, αλλά και γενικότερα τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η ανάπτυξή του για την ελληνική οικονομία, έχει αναδείξει ενεργά τα τελευταία χρόνια ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΜΥΕ, κ. Ηλίας Κακιόπουλος. Εξάλλου, η πρόσφατη συμμετοχή του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για το νομοσχέδιο θέμα «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» ήταν από τις πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις φορέων ΑΠΕ για το θέμα.

Ο κ. Ηλίας Απ. Κακιόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι έγγαμος και πατέρας 3 παιδιών. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993), ενώ στη συνέχεια έλαβε ΜΒΑ από το ALBA Business School με κατεύθυνση τη Χρηματοικονομική (1994) και M.Sc. στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το 2006.

Ο κ. Κακιόπουλος γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και αρκετά καλά Γαλλικά, ενώ έχει επανειλημμένα βραβευθεί από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία.

Εργάστηκε από το 1994 μέχρι και το 2005 σε επιτελικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, όσον αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην υλοποίηση συνδυασμένων έργων πληροφορικής και χρηματοικονομικής, στην ίδρυση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων και στην εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων, καθώς και σε Ασφαλιστικές εταιρίες όπου ασχολήθηκε με τη Διαχείριση Επενδύσεων και Κινδύνου.

Από το 2005 και μέχρι σήμερα είναι βασικός μέτοχος και υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας Ενεργειακή Δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε.. Η Εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της, λειτουργεί, μελετά και αναπτύσσει Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) και Φ/Β Πάρκα στην Ελλάδα. Παράλληλα, από το 2005 και εντεύθεν, ο κ. Ηλίας Κακιόπουλος προσφέρει τις υπηρεσίες του στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων, σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Από το 2010 είναι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). Παράλληλα, είναι μέλος στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και στο Σύλλογο Αποφοίτων του ALBA Business School.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων, τόσο για την παραγωγή ενέργειας από ΜΥΗΕ όσο και στα χρηματοοικονομικά, ενώ είναι τακτικός ομιλητής και εκπαιδευτής, σε συνέδρια και ημερίδες που αφορούν σε ενεργειακά θέματα.