Ενεργειακή Απόδοση: Με Πρόστιμο 29.145 Ευρώ Ημερησίως Κινδυνεύει η Ελλάδα για Μη Εφαρμογή της Οδηγίας

Ενεργειακή Απόδοση: Με Πρόστιμο 29.145 Ευρώ Ημερησίως Κινδυνεύει η Ελλάδα για Μη Εφαρμογή της Οδηγίας
energia.gr
Πεμ, 18 Ιουνίου 2015 - 16:20
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη τήρηση της υποχρέωσης μεταφοράς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να επιτύχουν ορισμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη τήρηση της υποχρέωσης μεταφοράς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να επιτύχουν ορισμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω καθεστώτων υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης ή άλλων στοχευμένων μέτρων πολιτικής ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών, των κτιρίων, της βιομηχανίας και των μεταφορών. Σύμφωνα με τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο τελικού πελάτη, π.χ. παρέχοντας συμβουλές για εγκατάσταση καλύτερης μόνωσης ή οικονομικά κίνητρα για την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κουφωμάτων. Τα κράτη μέλη είχαν κληθεί να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία μέχρι τις 5 Ιουνίου 2014.

Η οδηγία προβλέπει τις εξής υποχρεώσεις:

  • ενεργειακούς ελέγχους για μεγάλες επιχειρήσεις κάθε τέσσερα χρόνια,
  • αυξημένα δικαιώματα για τους καταναλωτές όσον αφορά τις μετρήσεις και την τιμολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσής τους,
  • ανακαίνιση τουλάχιστον του 3% των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης κάθε χρόνο
  • και αγορές του δημοσίου με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση.

Τον Φεβρουάριο 2015, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα καλώντας την να της κοινοποιήσει όλα τα ληφθέντα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εγκριθεί ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία νομοθετική πράξη μεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Παραπέμποντας την Ελλάδα στο Δικαστήριο, η Επιτροπή προτείνει ημερήσιο πρόστιμο ύψους 29.145,60 ευρώ. Το ύψος του προστίμου αυτού λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Στην περίπτωση που η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί και το Δικαστήριο επιβεβαιώσει τη γνώμη της Επιτροπής, το ημερήσιο πρόστιμο θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία της απόφασης ή από μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ορίσει το Δικαστήριο, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά της οδηγίας. Το τελικό ποσό του ημερήσιου προστίμου θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πρότεινε η Επιτροπή.

Επιπλέον, η Κομισιόν κάλεσε και τη Γερμανία να προχωρήσει στην πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Αυτή τη στιγμή, εξετάζεται η πρόοδος κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Συνολικά, 27 κράτη μέλη (όλα εκτός από τη Μάλτα) έχουν λάβει προειδοποιητική επιστολή επειδή δεν είχαν μεταφέρει πλήρως την οδηγία μέχρι τον Ιούνιο 2014. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εκδώσει οκτώ αιτιολογημένες γνώμες για κράτη μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει την μεταφορά της οδηγίας (Αυστρία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Λετονία και, σήμερα, Γερμανία) και έχει παραπέμψει δύο κράτη μέλη στο Δικαστήριο (την Ουγγαρία τον Μάρτιο 2015 και, σήμερα, την Ελλάδα). Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόοδο της μεταφοράς και θα εξετάσει τυχόν κενά σε μελλοντικά στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει.