Την τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς Θήρας και Δονούσας, ζήτησε η ΔΕΗ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΡΑΕ

Την τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς Θήρας και Δονούσας, ζήτησε η ΔΕΗ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΡΑΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση δύο Η/Ζ, ισχύος 180 kW έκαστο, στον ΤΣΠ Δονούσας και άδεια παραγωγής ηλ. ενέργειας για την εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, ενός Η/Ζ, ισχύος 10 ΜW, στον ΑΣΠ Θήρας, ζητά την τροποποίηση:

1. της υπ’ αριθ. Ειδ. Πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03312/14.01.2013 άδειας παραγωγής, ως προς το μέγεθος των υπό εγκατάσταση Η/Ζ, από δύο Η/Ζ ισχύος 180 kW έκαστο, σε 2 Η/Ζ ισχύος 250 kW έκαστο, λόγω της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στο νησί, μετά την εγκατάσταση μίας νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και μίας μονάδας αφαλάτωσης συνολικής ισχύος 329 kVA.

2. της υπ’ αριθ. Ειδ. Πρωτ. ΑΔ-01103/27.06.2008 άδειας παραγωγής ως προς το μέγεθος του υπό εγκατάσταση Η/Ζ στον ΑΣΠ Θήρας, από ένα Η/Ζ ισχύος 10 ΜW, σε ένα Η/Ζ ισχύος 10-12 MW, για τεχνικούς λόγους και μεγαλύτερη επιτυχία έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και εγκατάστασης του Η/Ζ.»

Όπως σημειώνει η ΡΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στην Αρχή αιτιολογημένες αντιρρήσεις μέχρι τις 17 Ιουνίου.