Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Στο 15% ήταν το μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ στην Ελλάδα, το 2013, ίσο με το μέσο όρο στην «ΕΕ των 28», όπως δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η Eurostat (βλ. εδώ την πλήρη έκθεση)

Στο 15% ήταν το μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ στην Ελλάδα, το 2013, ίσο με το μέσο όρο στην «ΕΕ των 28», όπως δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η Eurostat (βλ. εδώ την πλήρη έκθεση).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, την περίοδο 2004-2013, στην Ελλάδα σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδο της ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ, καθώς από μόλις 6,9% το 2004 το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε σε 15% το 2013. Ας σημειωθεί ότι η χώρα μας πρέπει να επιτύχει αύξηση της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 18%, ως το 2020.

Το 2013, τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ καταγράφονται στη Σουηδία (52,1%), στη Φινλανδία (37,1%), και στην Αυστρία (32,6%), ενώ τα χαμηλότερα σημειώνουν το Λουξεμβούργο (3,6%), η Μάλτα (3,8%), η Ολλανδία (4,5%) και το Ην. Βασίλειο (5,1%). Η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία έχουν ήδη πετύχει τους εθνικούς στόχους του 2020 για τις ΑΠΕ.

Συνολικά στην «ΕΕ των 28» το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 8,3% το 2004 σε 14,3% το 2012 και 15% το 2013, ενώ ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 είναι 20%.