Αύξηση έως 25% έρχεται από τον Οκτώβριο στα τιμολόγια της ΔΕΗ λόγω των ΥΚΩ που «επιδοτούν» το κόστος ηλεκτροδότησης των καταναλωτών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και όλων εκείνων που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Αύξηση έως 25% έρχεται από τον Οκτώβριο στα τιμολόγια της ΔΕΗ λόγω των ΥΚΩ που «επιδοτούν» το κόστος ηλεκτροδότησης των καταναλωτών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και όλων εκείνων που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», αιτία της αύξησης είναι η επικείμενη άνοδος του κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που αφορούν την ηλεκτροδότηση στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ πρόκειται επίσης να αποφασιστεί και πώς θα επιμεριστεί η εν λόγω αύξηση σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Εντός του Σεπτεμβρίου, το ΥΠΕΚΑ θα καταθέσει την αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση τόσο για τον τρόπο επιμερισμού ανά κατηγορία των ΥΚΩ -για το ύψος των οποίων έχει αποφασίσει η ΡΑΕ - όσο και για το ρυθμό πληρωμής από τους καταναλωτές των ΥΚΩ παρελθόντων ετών που δεν είχαν πληρωθεί.

 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, για κάθε 1.000 κιλοβατώρες που καταναλώνει ένα νοικοκυριό πληρώνει από 6,99 ευρώ μέχρι και 44,8 ευρώ το τετράμηνο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που οι καταναλωτές πληρώνουν για ΥΚΩ αντιπροσωπεύει το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, το οποίο το 2012 ανήλθε σε 784 εκατ. ευρώ και το 2013 στα 771 εκατ. ευρώ.

 

Εκτιμάται ότι η αύξηση θα είναι περίπου 25% προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες για ΥΚΩ το έτος 2012 και 2013 έτσι όπως προσδιορίστηκαν με απόφαση της Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η απόφαση εκείνη «εκτόξευσε» τη δαπάνη για τις ΥΚΩ σε 842 εκατ. ευρώ για το 2012 και σε 850 εκατ. ευρώ για το 2013, έναντι μόλις 670 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι λόγοι της αύξησης είναι δύο: Αφενός το συνεχώς αυξανόμενο κόστος για αγορά πετρελαίου με το οποίο «δουλεύουν» οι μονάδες της ΔΕΗ στα νησια. Αφετέρου η διόγκωση του αριθμού των καταναλωτών που έχουν ενταχθεί τα δύο τελευταία χρόνια στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ξεπερνώντας πλέον τους 500.000.

Προκειμένου, το αρμόδιο υπουργείο, για να αποφύγει αντιδράσεις από τους καταναλωτές, με τη ρύθμιση που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή, θα επιμερίζει την ανάκτηση των ΥΚΩ σε δύο ή και περισσότερα έτη. Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα ο επιμερισμός των ΥΚΩ γινόταν με απόφαση της ΡΑΕ, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι αυτό ήταν παράνομο, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον κάθε χρόνο νομοθετική ρύθμιση.