Βουλγαρία: Οι Ευρωπαϊκές Απαιτήσεις για πιο Ποιοτικά Στερεά Καύσιμα Έχουν Κοινωνικό Κόστος

Βουλγαρία: Οι Ευρωπαϊκές Απαιτήσεις για πιο Ποιοτικά Στερεά Καύσιμα Έχουν Κοινωνικό Κόστος
Βουλγαρική Ραδιοφωνία
Τετ, 7 Αυγούστου 2013 - 12:01
Η έγκριση νόμου περί κλιματικών αλλαγών, καθώς και οι τροποποιήσεις σε δύο άλλους σημαντικούς νόμους – περί διαχείρισης των απορριμμάτων και περί καθαρότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, θα είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος.
Η έγκριση νόμου περί κλιματικών αλλαγών, καθώς και οι τροποποιήσεις σε δύο άλλους σημαντικούς νόμους – περί διαχείρισης των απορριμμάτων και περί καθαρότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, θα είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην πιο πλήρη εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οδηγιών στον τομέα, εξήγησε η υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων Ίσκρα Μιχάηλοβα. Η εκπλήρωση κάποιων ευρωπαϊκών κριτηρίων όμως θα έχει και την κοινωνική τιμή της, τόνισε η υπουργός.

Τέτοια είναι η περίπτωση με την απαίτηση για χρήση καθαρότερων στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση. Η Βουλγαρία είναι ανάμεσα στα 17 ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία στις αρχές του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητικές επιστολές για συστηματική μη συμμόρφωση μετις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής οδηγίας περί καθαρότητας του αέρα. Στον κατάλογο των χωρών που έλαβαν τελευταία προειδοποίηση είναι τόσο παλιές χώρες μέλη της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή η Σουηδία, όσο το μεγαλύτερο μέρος των νέων κρατών μελών από την Ανατολική Ευρώπη.

Για τη Βουλγαρία η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα από μικρά σωματίδια και σκόνη οφείλεται προπάντων στη μαζική χρήση ξύλων και κάρβουνων για οικιακή θέρμανση με ανεπίτρεπτα υψηλή περιεκτικότητα σε θειάφι και στάχτη, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων. Η εφαρμογή αυστηρών περιορισμών για τις βλαβερές ουσίες στα κάρβουνα οικιακής θέρμανσης όμως θα πλήξει σοβαρά την εγχώρια βιομηχανία ορυκτών και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας, σχολιάζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Τα καθαρότερα στερεά καύσιμα θα έχουν και μεγαλύτερη τιμή, που μπορεί να αποδειχθεί απρόσιτη για ένα μεγάλο μέρος των Βουλγάρων, τα εισοδήματα των οποίων είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

"Πρέπει να τηρούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά πάντοτε πρέπει να ξέρουμε την κοινωνική τιμή των μέτρων που λαμβάνουμε", δήλωσε η Ίσκρα Μιχάηλοβα. "Το σχέδιο τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του Νόμου περί Καθαρότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα είναι έτοιμο. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω τη δέσμευση να ζητήσω την εκπόνηση ανάλυσης για την επίδραση των τροποποιήσεων στις τιμές των στερεών καυσίμων οικιακής θέρμανσης".

Πιθανόν θα πρέπει να παρέχονται επιδόματα θέρμανσης στα άτομα από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από πού θα βρεθούν πόροι για τα αναμενόμενα ακριβότερα στερεά καύσιμα; Μια από τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης θα μπορούσαν να είναι τα έσοδα του κράτους από την πώληση ποσοστώσεων εξοικονομημένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για την 3η περίοδο του ευρωπαϊκού σχήματος εμπορίου εκπομπών, που αρχίζει φέτος, η Βουλγαρία έχει το δικαίωμα να πωλήσει 2,7% των συνολικών για την Ευρώπη ποσοτήτων εκπομπών. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2014 αναμένεται η χώρα μας να λάβει 150 έως 250 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με την τιμή του διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο. "Αν η τιμή των εκπομπών ανά τόνο διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδά της, τα έσοδά μας στο τέλος της χρονιάς θα είναι 85 εκατομμύρια ευρώ περίπου", προβλέπει η υπουργός.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το 71% των εσόδων από το εμπόριο με αέρια θερμοκηπίου το σχετικό κράτος υποχρεώνεται να αξιοποιεί για "πράσινη" ενέργεια, με σκοπό τη μείωση των βλαβερών για την ατμόσφαιρα αερίων. Το υπόλοιπο 29% όμως μπορεί να προοριστεί για άλλους στόχους, για παράδειγμα, για τις κοινωνικές ανάγκες του κράτους.