Όλι Ρεν: Αξιοποιήστε Κονδύλια για Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Χρήση ΑΠΕ για Θέρμανση Κτηρίων

Όλι Ρεν: Αξιοποιήστε Κονδύλια για Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Χρήση ΑΠΕ για Θέρμανση Κτηρίων
energia.gr
Τρι, 2 Απριλίου 2013 - 18:29
«Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» απάντησε ο Όλι Ρεν σε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τις παρενέργειες της αυξημένης χρήσης ξύλου καθώς και συσκευών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης για τη θέρμανση κτηρίων.

«Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» απάντησε ο Όλι Ρεν σε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τις παρενέργειες της αυξημένης χρήσης ξύλου καθώς και συσκευών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης για τη θέρμανση κτηρίων.

 

Ο κ. Ρεν χαρακτηριστικά αναφέρει τα 396 εκ. ευρώ που υπάρχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ως χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μείωση της εξάρτησης των νοικοκυριών από το πετρέλαιο για θέρμανση, μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικά υπεύθυνων εναλλακτικών λύσεων κι αποτελεσματικών μέτρων προστασίας, που θα αναζωογονούσαν παράλληλα κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

 

Ο Επίτροπος στην απάντησή του δηλώνει ενήμερος για το πρόβλημα της αυξημένης οικιακής καύσης ξύλου στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη που συντελεί στην υπέρβαση των οριακών τιμών μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5, πράγμα που με τη σειρά του έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία. Ωστόσο, δηλώνει ότι “αναμένει τα επίσημα στοιχεία που θα κατατεθούν το Σεπτέμβριο του 2013 για να υπάρξει πλήρης εικόνα σχετικά με τις επιπτώσεις της αυξημένης χρήσης καυσόξυλων και συσκευών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης”.

 

Από την απάντηση του Επιτρόπου σχετικά με τις συνέπειες από την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης προκύπτει ότι “το μέτρο αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Τρόικα, με σκοπό να μειωθούν τα κίνητρα για λαθρεμπόριο και να περιοριστούν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες”. Ο Επίτροπος εκτιμά ότι το μέτρο δεν είναι το μόνο υπεύθυνο για την κατάσταση που κυριάρχησε τον φετινό χειμώνα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «και άλλοι σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση και οι επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση δεν μπορούν να αποδοθούν σε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο».

 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “βρίσκεται σε αναζήτηση των εφαρμοστικών εκείνων μέτρων για ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτελεσματικές συσκευές θέρμανσης στο πλαίσιο των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/EΕ”.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Τα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που μπορεί να μειώσει κατά πολύ τις ανάγκες σε θέρμανση, ειδικά των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας, και ταυτόχρονα να αναζωογονήσει τον κατασκευαστικό κλάδο, υπάρχουν. Τα κονδύλια για τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο θέρμανσης και τη στροφή στις ΑΠΕ, υπάρχουν επίσης. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση αδράνησε χαρακτηριστικά προσεγγίζοντας τη νέα τραγική πραγματικότητα της ενεργειακής φτώχειας της Ελλάδας με λογιστικό κυνισμό. 

Χωρίς να ενημερώσει τους πολίτες για τις εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης που υπάρχουν. Χωρίς να τους προστατεύσει μέσω θεσμικών μέτρων και ελέγχων της αγοράς. Χωρίς να θωρακίσει το περιβάλλον μέσα από την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Χωρίς να λάβει μέτρα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Χωρίς να σχεδιάσει, έστω υποτυπωδώς, την αντιμετώπιση του φετινού χειμώνα παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν γνωστή από καιρό. 

Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαντλήθηκαν σε λαϊκιστικές κορώνες για το ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι ακόμα και με τον περσινό ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πρόβλημα θα εξακολουθούσε να υπάρχει σε σημαντικό βαθμό, δεδομένης της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί πολίτες. Μαθαίνοντας από τα ολέθρια σφάλματα αυτού του χειμώνα, είναι ανάγκη να γυρίσουμε αυτή την τραγική σελίδα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και να κάνουμε μια νέα αρχή. Αξιοποιώντας την σημαντική εμπειρία που υπάρχει και σε άλλες χώρες (πχ Ιρλανδία, Βέλγιο) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσα στο πλαίσιο πολιτικών για την υγεία, τις κοινωνικές πολιτικές, την πολιτική κατοικίας. 

Είναι επείγουσα ανάγκη να σχεδιάσουμε ΤΩΡΑ τα μέτρα εκείνα που θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπή επίπεδα θέρμανσης στους οικονομικά ασθενέστερους και θα απεγκλωβίσουν τη χώρα από το φαύλο κύκλο των επιδομάτων πετρελαίου θέρμανσης δίνοντάς της ταυτόχρονα μια νέα προοπτική για απασχόληση ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Ο επόμενος χειμώνας είναι εδώ!»