Αλλάζουν τα δεδομένα για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, αφού η νέα οδηγία της Ε.Ε. για την ανακύκλωση, που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο, θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες μέχρι τις αρχές του 2014. Η οδηγία αναμένεται να επιφέρει αλλαγές ως προν τον προσδιορισμό του «παραγωγού», προκειμένου να μην υπάρχουν πλέον διαφωνίες σχετικά με το ποιος υποχρεούται να συλλέγει και να ανακυκλώνει παλια ή σπασμένα φωτοβολταϊκά.

Αλλάζουν τα δεδομένα για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, αφού η νέα οδηγία της Ε.Ε. για την ανακύκλωση, που υιοθετήθηκε τον Αύγουστο, θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες μέχρι τις αρχές του 2014. Η οδηγία αναμένεται να επιφέρει αλλαγές ως προν τον προσδιορισμό του «παραγωγού», προκειμένου να μην υπάρχουν πλέον διαφωνίες σχετικά με το ποιος υποχρεούται να συλλέγει και να ανακυκλώνει παλια ή σπασμένα φωτοβολταϊκά.

Πρόκειται για ένα θέμα που δεν έχει λυθεί ακόμη, καθώς η Ε.Ε. δεν έχει δώσει ξεκάθαρες κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη. Πάντως, το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι σημαντικό, τη στιγμή που το 2012 περισυλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 2.250 τόνοι φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη μόνο από τον φορέα PV Cycle .

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα κατεστραμένα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν συχνά κίνδυνο για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, εξ ου και η ανάγκη ανακύκλωσής τους.