Νέες, μειωμένες ταρίφες υιοθέτησε η Βουλγαρία για τα φωτοβολταϊκά, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας. Μάλιστα, προβλέπεται και η προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για φ/β σε στέγες με ισχύ μικρότερη από 5 KW και για φ/β πάρκα μεγαλύτερα των 10 MW.
Νέες, μειωμένες ταρίφες υιοθέτησε η Βουλγαρία για τα φωτοβολταϊκά, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας. Μάλιστα, προβλέπεται και η προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για φ/β σε στέγες με ισχύ μικρότερη από 5 KW και για φ/β πάρκα μεγαλύτερα των 10 MW.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις εγγυημένες τιμές:

 

 

Κατηγορία

 

Ταρίφα που Ίσχυε έως τον Ιούλιο σε BGN/ MWh

 

Ταρίφα που ίσχυε ως τα τέλη Αυγούστου

 

Νέα ταρίφα από 1η Σεπτεμβρίου

 

Αλλαγή, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Νέα κατηγορία: Φ/Β έως 5 kWp σε στέγες και προσόψεις

 

605.23

 

400.70

 

381.18

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Έως 30 kWp σε στέγες και προσόψεις

 

605.23

 

400.70

 

289.96

 

-27.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Από 30 kWp up ως 200 kWp σε στέγες και προσόψεις

 

596.50

 

369.08

 

226.87

 

-38.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Από 200 kWp ως 1 000 kWp σε στέγες και προσόψεις

 

583.77

 

316.11

 

206.34

 

-34.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Φ/Β πάρκα έως 30 kWp

 

576.50

 

268.68

 

193.42

 

-28.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Από 30 kWp ως 200 kWp

567.41

 

260.77

 

188.10

 

-27.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Από 200 kWp ως 10 000 kWp

485.60

 

237.05

 

171.37

 

-27.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Νέα κατηγορία:

Φ/Β πάνω από 10 000 kWp

 

485.60

 

236.26

 

169.85

 

-28.11