ΤΕΕ: Τι Εισηγείται για τους Περιβαλλοντικούς Όρους στις Έρευνες Υδρογονανθράκων σε Πατραϊκό και Κατάκολο

ΤΕΕ: Τι Εισηγείται για τους Περιβαλλοντικούς Όρους στις Έρευνες Υδρογονανθράκων σε Πατραϊκό και Κατάκολο
του Μιχάλη Καϊταντζίδη
Πεμ, 2 Αυγούστου 2012 - 09:15
Την ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου σε τοπικούς φορείς, για την παρακολούθηση των εργασιών έρευνας πετρελαίου σε Κατάκολο και Δυτικό Πατραϊκό εισηγείται το Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο αξιολόγησης των στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις δύο περιοχές στις οποίες θα γίνουν έρευνες
Την ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου σε τοπικούς φορείς, για την παρακολούθηση των εργασιών έρευνας πετρελαίου σε Κατάκολο και Δυτικό Πατραϊκό εισηγείται το Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο αξιολόγησης των στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις δύο περιοχές στις οποίες θα γίνουν έρευνες, ενώ η 17μελής επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να ασχοληθεί με τις προτάσεις, μόλις ολοκληρώσει το διαγωνισμό για τα σεισμικά σε Ιόνιο και Λυβικό.

Σε γενικές γραμμές το ΤΕΕ κρίνει ότι οι μελέτες δεν έχουν την πληρότητα που απαιτείται για παρόμοιας έκτασης παρεμβάσεις, λόγω του ανεπαρκούς χρόνου που ήταν διαθέσιμος για την εκπόνηση τους. Δίνει δε ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση εφαρμογής των βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, μέσω της διαπραγμάτευσης που θα γίνει με τους υποψήφιους επενδυτές.

Μάλιστα το ΤΕΕ συνιστά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Ανάλυσης Εκτίμησης Κινδύνου (Environmental and Financial Risk Assessment) το οποίο θα αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων της Πολιτείας.

Επιπλέον, θα υποστηριχθεί και το έργο της Επιτροπής Επιλογής Αναδόχου μιας και θα είναι πιο συγκεκριμένο το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η διαπραγμάτευση για τον καθορισμό του πλαισίου ασφαλείας. Ειδικότερα, το Επιμελητήριο εισηγείται τη δημιουργία Τοπικού Παρατηρητηρίου το οποίο θα προκύψει από τη συνέργεια των φορέων των δύο εμπλεκόμενων Περιφερειών (Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων) σε Πολιτικό, Τεχνικό και Επιχειρησιακό επίπεδο (ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Οργανισμός Λιμένος Πατρών Λιμενικό Ταμείο).

Επιπλέον, εισηγείται και τη δημιουργία Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με διεθνή χαρακτηριστικά (γλώσσες εκπαίδευσης, ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κλπ) το οποίο θα έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο Πατρών και το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώση στα επιστημονικά πεδία της Γεωλογίας και της Μηχανικής, ώστε να γίνει εφικτή η “παραγωγή” επιστημονικού προσωπικού με την απαιτούμενη ειδίκευση.

Σε ό,τι αφορά στην περιοχή του Κατάκολου που έχει χαρακτηριστικά έντονης τουριστικής ανάπτυξης με προσεγγίσεις μεγάλου αριθμού κρουαζιερόπλοιων, το ΤΕΕ εκτιμά ως αναγκαία τη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης η οποία θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα παρουσιάζει πρακτικές και εκτιμήσεις επιπτώσεων οι οποίες θα διασφαλίσουν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα επισημαίνει ότι το όλο εγχείρημα θα μπορέσει να υποβοηθηθεί μέσω διαβούλευσης με τους φορείς της Κρουαζιέρας.

Τι λέει η αγορά

Για τα θέματα που θέτει το ΤΕΕ ως προς την διασφάλιση των περιβαλλοντικών, άνθρωποι που ασχολούνται με την έρευνα υδρογονανθράκων, επισημαίνουν ότι στην πλειονότητά τους οι παρατηρήσεις του ΤΕΕ αφορούν αυτονόητα πράγματα.

Το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, πρώτον ο ανάδοχος να προσφέρει αποδείξεις διαχείρισης παρόμοιων θεμάτων, είτε απευθείας είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών με τις οποίες θα συνεργαστεί.

Προβληματισμός εκφράζεται κατά πόσο θα είναι παραγωγικός ένας διάλογος με τους φορείς της κρουαζιέρας, όπως επίσης και για τη σύνδεση που κάνει το ΤΕΕ μεταξύ του πλαισίου Ανάλυσης Εκτίμησης Κινδύνου (Environmental and Financial Risk Assessment) το οποίο θα υποστηρίζει και το έργο της Επιτροπής Επιλογής Αναδόχου.

Όπως τονίζεται, η τοποθέτηση του ΤΕΕ για το συγκεκριμένο θέμα, αναδεικνύει τη σοβαρή ανάγκη ως προς τη δομή της των κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή του αναδόχου. Δηλαδή ότι στη φάση της διαπραγμάτευσης, δεν αρκεί να ισχυρίζεται ο υποψήφιος ανάδοχος ότι θα εκπονήσει τις εξειδικευμένες περιβαλλοντικές μελέτες βάσει των όρων που θα τεθούν από την αναθέτουσα αρχή, αλλά και να το αποδεικνύει από το track record που διαθέτει.

Επομένως, η αξιολόγηση θα έπρεπε να φέρει κριτήρια και αντίστοιχη βαρύτητα προκειμένου μία εταιρεία να ενταχθεί στη short list.

(από www.euro2day.gr, 02/08/2012)