Η ενέργεια από ΑΠΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,8% ετησίως σε διεθνές επίπεδο από το 2011 ως το 2017, φτάνοντας συνολικά τις 6.400 τεραβατώρες, ανακοίνωσε ο ΙΕΑ.

Σύμφωνα με νεότερη έκθεση του οργανισμού, η Κίνα θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια αυτή, με το 40% όλης της νέας εγκατεστημένης ισχύος, καθώς έχει θέσει γενναίους στόχους και διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση.

Πάντως, ο ΙΕΑ αναγνωρίζει και ανασταλτικούς παράγοντες όπως «το αυξανόμενο μακροοικονομικό ρίσκο, τις αυστηρότερες τραπεζικές απαιτήσεις».