Με ρυθμό που υπερβαίνει το 20% μειώνεται κατά το τρέχον έτος η παραγωγή της ελληνικής χημικής βιομηχανίας. Η συνολική παραγωγή χημικών προϊόντων στη χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, κατά 20,2%. Αντιθέτως, το πρώτο τρίμηνο του 2011 η παραγωγή είχε αυξηθεί (+5,7%).

Με ρυθμό που υπερβαίνει το 20% μειώνεται κατά το τρέχον έτος η παραγωγή της ελληνικής χημικής βιομηχανίας. Η συνολική παραγωγή χημικών προϊόντων στη χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2011, κατά 20,2%. Αντιθέτως, το πρώτο τρίμηνο του 2011 η παραγωγή είχε αυξηθεί (+5,7%).

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε πτωτικά και τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Η εξέλιξη του όγκου της παραγωγής χημικών προϊόντων ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, είχε ως εξής: -16,4% τον Ιανουάριο (+17,3% τον ίδιο μήνα του 2011), -18% τον Φεβρουάριο (+3,4%) και -19,4% τον Μάρτιο (-1,5%).

Όπως προκύπτει από επεξεργασία των σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 αυξήθηκε η παραγωγή ζιζανιοκτόνων κατά 2,4% και άκυκλων υδρογονανθράκων κατά 98,4%. Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή πολυμερών του στυρολίου σε πρωτογενείς μορφές κατά 9,4%, υδρογόνου, αργού, αζώτου, οξυγόνου και άλλων χημικών αερίων κατά 0,25%, αζωτούχων λιπασμάτων κατά 13,7%, λιπασμάτων εκτός των αζωτούχων κατά 46,2%, εντομοκτόνων κατά 17,5%, αρωμάτων και συναφών παρασκευασμάτων καλλωπισμού κατά 0,5%, πολυμερών του χλωριούχου βινυλίου κατά 1,1%, κολλητικών ουσιών κατά 57,1%, πολυακεταλών, άλλων πολυειθέρων και ρητινών σε πρωτογενείς μορφές κατά 93,5%, χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε υδατώδες μέσο κατά 40,9%, χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε μη υδατώδες μέσο κατά 33,75%, μυκητοκτόνων κατά 31,45%, απορρυπαντικών και προϊόντων πλύσης κατά 13,85% και λοιπών χημικών προϊόντων κατά 42,5%.

Πτωτικά κινούνται και οι πωλήσεις των ελληνικών βιομηχανιών χημικών προϊόντων. Ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, ο κύκλος των εργασιών τους το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε τις ακόλουθες μεταβολές: -13% τον Ιανουάριο (+29,7% τον ίδιο μήνα του 2011), -19% τον Φεβρουάριο (+16,8%) και -11,3% τον Μάρτιο (-4,4%).

Η παραγωγή του κλάδου των χημικών το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 5,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας