Σε προώθηση νέων χρήσεων του φυσικού αερίου προχωρά η ΔΕΠΑ, τα οποία αφορούν αυτόνομα δίκτυα πόλεων σε μεγάλες αποστάσεις από τα υφιστάμενα σήμερα. Η τροφοδοσία των δικτύων αυτών θα γίνεται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου σε υγρή ή συμπιεσμένη μορφή – LNG ή CNG αντίστοιχα
Σε προώθηση νέων χρήσεων του φυσικού αερίου προχωρά η ΔΕΠΑ, τα οποία αφορούν αυτόνομα δίκτυα πόλεων σε μεγάλες αποστάσεις από τα υφιστάμενα σήμερα. Η τροφοδοσία των δικτύων αυτών θα γίνεται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου σε υγρή ή συμπιεσμένη μορφή – LNG ή CNG αντίστοιχα.

Η ΔΕΠΑ, στοχεύοντας στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τα παραπάνω δίκτυα – η οποία έχει ήδη καθυστερήσει – έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση 32 περιοχών της χώρας, μελετώντας τις δυνατότητες της αγοράς κάθε μίας από αυτές, ώστε να καταλήξει στην επιλογή της προτιμητέας τεχνολογίας τροφοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Επιχείρηση έχει δρομολογήσει σχέδια αεριοκίνησης και προώθησης κινήτρων για τη μετατροπή επαγγελματικών αυτοκινήτων σε οχήματα διπλού καυσίμου. Το διάστημα αυτό ολοκληρώνεται η πολιτική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η ΔΕΠΑ, ενώ εντός του έτους θα είναι έτοιμα τα έξι πρώτα πρατήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και κατά μήκος της Εθνικής Οδού.

Με τα συστήματα αποκεντρωμένης χρήσης φυσικού αερίου είναι εφικτή η δυνατότητα εφοδιασμού απομακρυσμένων και μικρών αγορών, χωρίς τους κινδύνους που παρουσιάζουν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις. Άλλωστε, αν διασφαλιστεί ένας κρίσιμος όγκος κατανάλωσης, θα είναι εφικτή η σύνδεσή τους με τα κεντρικά δίκτυα.

Το κόστος της επένδυσης είναι χαμηλό σε σχέση με παλιότερες εποχές, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Ας σημειωθεί ότι μικρά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου θα τροφοδοτούν τους αποθηκευτικούς χώρους των δικτύων, ενώ η τροφοδοσία με συμπιεσμένο αέριο, θα πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα.

Τα νησιωτικά συμπλέγματα Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, η Λέσβος και Σάμος και οι νομοί της Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Πελοποννήσου συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου θα εφαρμοστούν τα συστήματα αποκεντρωμένης χρήσης.