Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε η ΔΕΗ να καθυστερήσει την καταβολή πρός το ελληνικό δημόσιο ποσού 250 εκατ. ευρώ από την είσπραξη του έκτακτου τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να διευθετήσει τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε η ΔΕΗ να καθυστερήσει την καταβολή πρός το ελληνικό δημόσιο ποσού 250 εκατ. ευρώ από την είσπραξη του έκτακτου τέλους Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να διευθετήσει τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.