Διαπεριφερειακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές».

Διαπεριφερειακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, με κοινό στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο.

Από την Ελλάδα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης-Ενεργειακό Κέντρο, όπου σε 10 Δήμους της Κρήτης - οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον - θα εφαρμοστεί η πιστοποιημένη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου.

Θέμα του συνεδρίου είναι ο τρόπος εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας ενεργειακής αποδοτικότητας, τα πλεονεκτήματα, οι δυσκολίες καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Δήμων που αρχίζουν τώρα την εφαρμογή της.

Το Συνέδριο θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσιάσεις θα γίνουν από Δημάρχους της Κρήτης και άλλων περιοχών και μεταξύ των Συνέδρων θα παρευρίσκονται άρχοντες και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πολλές Περιφέρειες και Δήμους των Μεσογειακών χωρών που συμμετέχουν.