Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010, η Siemens τονίζει ότι σημείωσε τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη της ιστορίας της. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8%, φτάνοντας στα €7,8 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €4,1 δισ., ενισχυμένα κατά 63%. Σημαντική επίσης ήταν και η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης.

Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010, η Siemens τονίζει ότι σημείωσε τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη της ιστορίας της. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8%, φτάνοντας στα €7,8 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €4,1 δισ., ενισχυμένα κατά 63%. Σημαντική επίσης ήταν και η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Παρά την κάμψη που παρουσιάστηκε στα δυο πρώτα τρίμηνα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των νέων παραγγελιών και των εσόδων στο δεύτερο μισό του έτους. Στο σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκάν κατά 3%, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα €81,2 δισ., ενώ τα έσοδα σταθεροποιήθηκαν στα €76 δισ.

«Το χρηματοοικονομικό έτος 2010 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Βγαίνουμε από την οικονομική ύφεση με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Η ανάπτυξη μας επιταχύνεται. Σε λειτουργικό επίπεδο, πετύχαμε ρεκόρ κερδοφορίας για δεύτερη συνεχή φορά. Αναμένουμε ότι αυτή η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και το επόμενο χρηματοοικονομικό έτος. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταγράφουμε επιτυχίες, παραγγελία με την παραγγελία», δήλωσε ο Peter Lö scher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Εμφανίζοντας συνεχή βελτίωση μεγεθών στις αγορές δραστηριοποίησης της, η Siemens αναμένει – σε οργανικό επίπεδο – σημαντική αύξηση των παραγγελιών μέσα στο 2011. Αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα δυναμική βάση παραγγελιών, η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα θα επιστρέψουν σε ήπιους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα ξεπεράσουν τα μεγέθη που σημειώθηκαν στο χρηματοοικονομικό έτος 2010, τουλάχιστον κατά 25% με 35%. Στην παραπάνω εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται οι όποιες επιδράσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων.

Ρεκόρ κερδών – Δυναμική ανάπτυξη για τις δραστηριότητες βραχέως κύκλου

Έπειτα από το ρεκόρ κερδοφορίας που σημείωσαν οι Τομείς της Siemens κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009, η εταιρεία βελτίωσε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις της το 2010, παρά τις δαπάνες απομείωσης ύψους €1,2 δισ. στον Τομέα Υγείας. Ο Τομέας Ενέργειας είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτή την εξέλιξη, σημειώνοντας κέρδη ύψους €3,6 δισ. (αύξηση 7% σε ετήσια βάση). Οι δραστηριότητες στην αγορά των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέσω ορυκτών καυσίμων και – σε μικρότερο βαθμό – στον κλάδο των συστημάτων μεταφοράς έδωσαν ώθηση στην κερδοφορία του Τομέα Ενέργειας. Τα κέρδη του Τομέα Βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 29%, φτάνοντας στα €3,5 δισ., με τις δραστηριότητες βραχέως κύκλου του Τμήματος Βιομηχανικών Αυτοματισμών και της Osram να αναπτύσσονται σημαντικά.

Τα κέρδη του Τομέα Υγείας ανήλθαν στα €748 εκατ., παρά τις δαπάνες απομείωσης ύψους €1,2 δισ. Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας στην αγορά των διαγνωστικών λύσεων και συστημάτων. Ο Τομέας Υγείας επωφελήθηκε από τις δραστηριότητες στον τομέα των συσκευών απεικόνισης, οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα συνολικά κέρδη της εταιρείας, μετά τις δραστηριότητες στον τομέα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέσω ορυκτών καυσίμων.

Επιτάχυνση της Ανάπτυξης – Ισχυρή Δυναμική στην Ασία και τις Αναδυόμενες Αγορές

Συνολικά, οι δυναμικές επιδόσεις της Siemens στο δεύτερο μισό του έτους ενίσχυσαν τα μεγέθη των νέων παραγγελιών σε σχέση με το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος. Από τα 14 Τμήματα της εταιρείας, το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο κομμάτι των νέων παραγγελιών.

Τα έσοδα της Siemens, τα οποία επίσης σταθεροποιήθηκαν μέσα στο χρηματοοικονομικό έτος 2010, σημείωσαν οριακή κάμψη σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Ανάπτυξη σημειώθηκε και για τις δραστηριότητες της εταιρείας στο κομμάτι των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και λύσεων. Τα έσοδα του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens αυξήθηκαν στα €28 δισ. από τα €27 δισ. του χρηματοοικονομικού έτους 2009. Παρά τη μικρή κάμψη των εσόδων στις αγορές της Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10% στις περιοχές της Ασίας και της Αυστραλίας. Ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη σημειώθηκε στις αναδυόμενες αγορές. Τα έσοδα από την Ινδία αυξήθηκαν κατά 17%, ενώ η ενίσχυση των εσόδων στην Κίνα και τη Βραζιλία ανήλθε στο 12% και 32% αντίστοιχα.