ΙΕΝΕ - «Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη»

ΙΕΝΕ - «Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη»
Δευ, 8 Μαρτίου 2010 - 00:00
Το energia. gr σας παρουσιάζει τις ομιλίες από την ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με θέμα τις «Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη», η οποία διεξήχθη στις 23 Φεβρουαρίου
Το energia. gr σας παρουσιάζει τις ομιλίες από την ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με θέμα τις «Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη», η οποία διεξήχθη στις 23 Φεβρουαρίου. Με τον τρόπο αυτό, το Energia. gr επιχειρεί να παράσχει στους αναγνώστες μια πιο πλήρη εικόνα για τον δημόσιο διάλογο στον τομέα της ενέργειας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Στους εξέχοντες ομιλητές συμπεριλαμβάνοντο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο Πρόεδρος του ΙΕΝΕ Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης, ο καθηγητής ΕΜΠ, κ. Παντελής Κάπρος, καθώς και οι κ.κ. Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ, Θωμάς Λαμνίδης, Δικηγόρος, της Δικηγορικής Εταιρείας KLC, Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Δ/νων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Γεν. Γραμματέας του ΙΕΝΕ και κ. Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ.

κ. Γιάννης Δεσύπρης, Προέδρος του ΙΕΝΕ from Iene on Vimeo.

κ. Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός ΥΠΕΚΑ from energia.gr on Vimeo.

Καθηγ. Παντελής Κάπρος, ΕΜΠ και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΕΝ from Iene on Vimeo.

κ. Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ from energia.gr on Vimeo.

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Δ/νων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ from Iene on Vimeo.

κ. Θωμάς Λαμνίδης, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρεία KLC και μέλος Δ.Ε. του Î from Iene on Vimeo.

κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ from energia.gr on Vimeo.

κ. Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής, ΙΕΝΕ from energia.gr on Vimeo.