Όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη (4/11) ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στη Σχολή Mηχανολόγων Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θερμικών Στροβιλομηχανών κ. Κώστας Μαθιουδάκης ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη (4/11) ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου στη Σχολή Mηχανολόγων Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θερμικών Στροβιλομηχανών κ. Κώστας Μαθιουδάκης ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο κ. Μαθιουδάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διδάκτωρ του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίν (Βέλγιο). Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη λειτουργίας θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Είναι επίσης κάτοχος Diploma in Fluid Dynamics, του Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Βέλγιο, 1981).

Ο κ. Μαθιουδάκης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως βοηθός στο Von Karman Institute στο Βέλγιο (Οκτ. 1981 - Μάιος 1985), ακολούθησε η στρατιωτική του θητεία στο Τμήμα Προωθητικών Συστημάτων  του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Αεροπορίας (Ιούλιος 1985 - Μάιος 1987) και στη συνέχεια απασχολήθηκε ως διδάσκων (ν.407/80) στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτ. 1987 - Φεβρ.1988). Στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο διετέλεσε ειδικός συνεργάτης με σύμβαση έργου στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών (Μάιος 1987 - Μάιος 1990) και στη συνέχεια έλαβε τη θέση του λέκτορα (Μάιος 1990 – Ιανουάριος 1994). Έως τον Αύγουστο του 2000 κατείχε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οπότε και προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή, θέση την οποία κατείχε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2006. 

Πλήθος ερευνητικών ενδιαφερόντων χαρακτηρίζει τον κ. Μαθιουδάκη όπως μελέτη επιδόσεων Αεριοστροβίλων Παραγωγής Ενέργειας και Πρόωσης, Διαγνωστική Στροβιλομηχανών, Πειραματική Διερεύνηση Ροών Στροβιλομηχανών, μη μόνιμα φαινόμενα σε στροβιλομηχανές.

Ο κ. Μαθιουδάκης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών και του American Society of Mechanical Engineers.

Σπουδές

Πρώτος εισαχθείς στις εισαγωγικές εξετάσεις, σε όλα τα έτη σπουδών και στο πτυχίο. Υποτροφία του ΙΚΥ σε όλα τα έτη. Βραβείο του ΤΕΕ σε όλα τα έτη σπουδών. Ειδικά βραβεία για τον μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις και το πτυχίο. Μεταπτυχιακό δίπλωμα με "honours". Διδακτορικό δίπλωμα με "Μέγιστη τιμητική διάκριση".

Σταδιοδρομία

Best paper award in Controls and Diagnostics, 1992 ASME International TURBΟ-EXPΟ, The annual Outstanding Service Award of the Controls and Diagnostics Committee of the ASME for 2002, Best paper award in Controls and Diagnostics, 2002 ASME International TURBΟ-EXPΟ, Best paper award in Education, 2003 ASME International TURBΟ-EXPΟ, PE Publishing Award for the best paper published in the ImechE Journal of Power and Energy, 2004. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαγνωστικής (Controls and Diagnostics Committee) του International Gas Turbine Institute της ASME, 2006-2008. Αντιπρόεδρος της ίδιας Επιτροπής 2004-2006. Κατ επανάληψη, εξωτερικός Εξεταστής διδακτορικών διατριβών Cranfield University, University of Liege. Εμπειρογνώμονας της ΓΓΕΤ στο πεδίο "Αεροναυτική και Διάστημα" για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2004).