Άγονος ο Διαγωνισμός για την Φλώρινα 2, προς Επαναπροκήρυξη με Νέους Όρους

Άγονος ο Διαγωνισμός για την Φλώρινα 2, προς Επαναπροκήρυξη με Νέους Όρους
Του Σωτήρη Χιωτάκη/Energia.gr
Τετ, 18 Φεβρουαρίου 2009 - 12:44
Χωρίς την υποβολή προσφορών παρήλθε σήμερα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στην Φλωρινα, προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ. Η αρμόδια Γενικής Διεύθυνση παραγωγής προσανατολίζεται στην επαναπροκήρυξη της διαδικασίας για μικρότερη των αρχικών 420-450 μεγαβάτ ισχύ.
Χωρίς την υποβολή προσφορών παρήλθε σήμερα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στην Φλωρινα, προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ. Η αρμόδια Γενικής Διεύθυνση παραγωγής προσανατολίζεται στην επαναπροκήρυξη της διαδικασίας για μικρότερη των αρχικών 420-450 μεγαβάτ ισχύ.

Ο διαγωνισμός για την Φλώρινα 2 αφορούσε την μελέτη, την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία της Μονάδας ΙΙ στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Μελίτης, συνολικής ισχύος 420-450 μεγαβάτ, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας ισχύος 70 μεγαβατωρών για τηλεθέρμανση.

Στον διαγωνισμό είχε προβλεφθεί η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα αντιρρυπαντικά συστήματα και με πρόβλεψη ενσωμάτωσης τεχνολογίας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη.

Η δε κατασκευή της είχε προγραμματισθεί να ολοκληρωθεί εντός 52 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την διεθνή αγορά ερμηνεύεται από το γεγονός ότι ο διαθέσιμος εξοπλισμός (καζάνια κλπ) καλύπτει είτε μικρότερες μονάδες είτε πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες πάντως κατά την ΔΕΗ δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κοιτάσματα της περιοχής.

Το όλο ζήτημα θα έλθει προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, με πιθανότερη εξέλιξη την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας με νέους όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energia gr., ως αντιστάθμισμα της μείωσης ισχύος στην Φλώρινα είναι πιθανό να αυξηθεί η αρχικώς προγραμματισθείσα στα 450 μεγαβάτ ισχύς ης νέας λιγνιτκής μονάδας της Πτολεμαϊδας, καθώς τα διαπιστωμένα λιγνιτικά κοιτάσματα της περιοχής μπορούν να υποστηρίξουν μία τέτοια εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι άδεια για την κατασκευή λιγνιτικής μονάδας στην περιοχή της Φλώρινας έλαβε πρόσφατα η Τέρνα, η οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει και εισαγόμενο λιγνίτη, πιθανότατα από το Κόσσοβο.

Βρίσκεται, δε, σε εκκρεμότητα στο υπουργείο Ανάπτυξης εδώ και δύο έτη ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, για τον οποίο έχει ενδιαφέρον και η ΔΕΗ αφού η έναρξη εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ανοίγει, βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί όμορων κοιτασμάτων, τον δρόμο για συνεκμετάλλευση από τον ανάδοχο και την ΔΕΗ αποθεμάτων που εκτιμώνται σε 50 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη.