Κορύφωση της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Ζήτησης το 2025 “Βλέπει” το Φετινό BP Energy Outlook

Κορύφωση της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Ζήτησης το 2025 “Βλέπει” το Φετινό BP Energy Outlook
επιμέλεια: Δημήτρης Φάρος
Τετ, 10 Ιουλίου 2024 - 17:14

Η ΒΡ δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη, το εφετινό Energy Outlook, την ετήσια μελέτη της για τις παγκόσμιες τάσεις στον ενεργειακό τομέα με ορίζοντα το 2050. Το BP Energy Outlook 2024 προβλέπει κορύφωση της πετρελαϊκής ζήτησης το 2025 αλλά και ραγδαία αύξηση της δυναμικότητας σε αιολικά φωτοβολταϊκά και στα δύο βασικά του σενάρια

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, επίσης θα κορυφωθούν στα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας σε αμφότερα τα σενάρια, τα οποία είναι τα παρακάτω:

  • Το Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς (Current Trajectory scenario) βασίζεται σε πολιτικές για το κλίμα και σε δεσμεύσεις για τη μείωση του άνθρακα που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

  • Το Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών (Net Zero scenario) προϋποθέτει μια σημαντική αυστηροποίηση των πολιτικών για το κλίμα σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα του 2015 για μείωση των εκπομπών άνθρακα στον κόσμο κατά περίπου 95% μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της νέας έκθεσης της ΒΡ:

Ενεργειακή Ζήτηση και Εκπομπές Άνθρακα

Η ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας. στο Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς, αυξάνεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030 πριν από σημειώσει μία μεγάλη πτώση, καθώς οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στην κατανάλωση ενέργειας στις αναδυόμενες οικονομίες, εκτός της Κίνας, αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις μειώσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες και τελικά στην Κίνα.

Μέχρι το 2050, η ζήτηση ενέργειας σε αυτό το σενάριο είναι περίπου 5% υψηλότερη από ό,τι το 2022. Αντίθετα, η ζήτηση ενέργειας κορυφώνεται στα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας με το Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών πριν μειωθεί στη συνέχεια. Η ζήτηση ενέργειας είναι περίπου 25% χαμηλότερη το 2050 σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με το Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς, οι εκπομπές άνθρακα απέχουν πολύ από την φιλοδοξία για πλήρη μηδενισμό, για τον οποίο έχουν δεσμευτεί οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

BP Energy Outlook: Εκπομπές CO2


Πετρέλαιο

Η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να κορυφωθεί έως το 2025, φτάνοντας τα 102 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) περίπου και στα δύο σενάρια. Ωστόσο, μειώνεται με διαφορετικό ρυθμό στις δύο προβλέψεις, κυρίως λόγω του ρυθμού μείωσης της χρήσης πετρελαίου στις οδικές μεταφορές. Στο Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς, η κατανάλωση πετρελαίου μειώνεται σταδιακά κατά το δεύτερο μισό της περιόδου αναφοράς του Outlook σε περίπου 75 εκατομμύρια bpd το 2050. Η πτώση στη χρήση πετρελαίου είναι πιο έντονη στο Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών, με τη ζήτηση να μειώνεται στα 25 με 30 εκατομμύρια bpd το 2050.

Η φθίνουσα χρήση του πετρελαίου στις οδικές μεταφορές έως το 2035 αντισταθμίζεται στο Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς από την αυξανόμενη χρήση πετρελαίου ως πρώτη ύλη, ειδικά στον τομέα των πετροχημικών, καθώς η αυξανόμενη ευημερία ενισχύει την κατανάλωση πλαστικών, υφασμάτων και άλλων υλικών με βάση το πετρέλαιο.


BP Energy Outlook: Ζήτηση πετρελαίου


Φυσικό Αέριο και
LNG

Στο Σενάριο της Τρέχουσας Τροχιάς, η ζήτηση φυσικού αερίου συνεχίζει να αυξάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Outlook, κατά περίπου ένα πέμπτο έως το 2050. Η τάση αυτή οφείλεται στην άνοδο της ζήτησης άνω του 50% στις αναδυόμενες οικονομίες, εξαιρουμένης της Κίνας, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των βιομηχανικών τομέων.

Η κινεζική ζήτηση φυσικού αερίου σε γενικές γραμμές σταθεροποιείται τη δεκαετία του 2040 και έως το 2050 είναι περίπου κατά ένα τρίτο υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα του 2022.

Σύμφωνα με το Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών, η ζήτηση φυσικού αερίου κορυφώνεται περίπου στα μέσα αυτής της δεκαετίας και έως το 2050 ανέρχεται περίπου το ήμισυ των επιπέδων του 2022, λόγω της ταχείας μετάβασης στις ΑΠΕ στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Περίπου το 80% της κατανάλωσης φυσικού αερίου μειώνεται μέσω της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) έως το 2050.

Και στα δύο σενάρια, η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς έως το 2030, κατά 40% και 30% πάνω από τα επίπεδα του 2022 στην Τρέχουσα Τροχιά και στο Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών, αντίστοιχα. Η ζήτηση LNG αυξάνεται περισσότερο από 25% τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτή η αύξηση της ζήτησης απαιτεί να τεθούν σε λειτουργία 300 Bcma πρόσθετης ικανότητας ρευστοποίησης μετά το 2030.

Αντίθετα, τα κέρδη στη ζήτηση LNG έως το 2030 στο Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών αντιστρέφονται κατά την επόμενη δεκαετία, και μέχρι το 2050 το παγκόσμιο εμπόριο LNG αναμένεται να βρεθεί περίπου 40% κάτω από τα επίπεδα του 2022, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πρόσθετη ικανότητα υγροποίησης πέρα ​​από αυτή που ήδη κατασκευάζεται.

 

BP Energy Outlook: Ζήτηση φυσικού αερίου


Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια


Η αιολική και η ηλιακή δυναμικότητα αυξάνεται κατά περίπου οκτώ φορές μέχρι το 2050 στο Σενάριο Τρέχουσας Τροχιάς και κατά 14 φορές στο Σενάριο Καθαρά Μηδενικών Εκπομπών σε σχέση με τα επίπεδα του 2022.

BP Energy Outlook: Εγκατεστημένη αιολική και ηλιακή δυναμικότητα

Μέχρι το 2035, η δημιουργία νέας δυναμικότητας επικεντρώνεται στην Κίνα και στις ανεπτυγμένες οικονομίες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει περίπου το 30% έως 45% της αύξησης της νέας δυναμικότητας και στα δύο σενάρια. Η ταχεία επέκταση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας υποστηρίζεται από περαιτέρω μείωση του κόστους, καθώς το κόστος παραγωγής τεχνολογίας και ενέργειας συνεχίζει να επωφελείται από τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα ανάπτυξης.