Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» της ΡΑΑΕΥ στο Αποθετήριο Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» της ΡΑΑΕΥ στο Αποθετήριο Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα
energia.gr
Τετ, 10 Ιουλίου 2024 - 11:35

Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» (Consumers’ Place) είναι τμήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΡΑΑΕΥ κατά τα τελευταία έτη, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για τους Καταναλωτές Ενέργειας και την Αγορά Ενέργειας. Ο «Εικονικός Τόπος για τον Καταναλωτή» περιλαμβάνει 8 καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία που έχει εκπονήσει προς όφελος των καταναλωτών ενέργειας η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

και βρίσκονται πλέον κατατεθειμένα στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακών υπηρεσιών της ΡΑΑΕΥ που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την προστασία των καταναλωτών. Ο «Εικονικός Τόπος για τους Καταναλωτές» συγκεντρώνει με συνεκτικό τρόπο τις ψηφιακές αυτές υπηρεσίες, παρέχοντες μία συνολική εικόνα των διαδικτυακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές ενέργειας.

Ο «Εικονικός Τόπος για τους Καταναλωτές» είναι προσβάσιμος από την κεντρική ιστοσελίδα της Αρχής (εδώ), καθώς και απευθείας από τον σύνδεσμο (εδώ).

Στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.rae.gr/eikonikos-topos-gia-ton-katanaloti/, υπάρχει διαθέσιμος Οδηγός χρήσης των ψηφιακών Υπηρεσιών της ΡΑΑΕΥ προς τους Καταναλωτές Ενέργειας.