«Αναφορικά με σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, η Διοίκηση της Revoil τα χαρακτηρίζει ως αναληθή αναφέροντας ότι οι πρόσφατες συναλλαγές που έλαβαν χώρα στη μετοχή της εταιρείας δεν διενεργήθηκαν στα πλαίσια στρατηγικής συμφωνίας με τρίτο μέρος» αναφέρει η εταιρεία απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

«Στόχος της κίνησης αυτής είναι η αύξηση της διασποράς των μετοχών της εταιρείας. Oι συναλλαγές αυτές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Revoil.