Συνεδρίασε σήμερα, 15 Ιουνίου 2024, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, και μεταξύ άλλων

τη νομοθετική πρωτοβουλία για την Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), τον εκσυγχρονισμό των θυγατρικών του και τη σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Έτσι, με τις διατάξεις που εισηγείται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

·         θεσπίζεται νέο, πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ,

·         υιοθετείται μεγαλύτερη ευελιξία για τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ,

·         διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ,

·         το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ απορροφώνται από την ΕΕΣΥΠ και συγχωνεύονται με αυτήν,

·         συστήνεται Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων.