Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε πάλι ανοδικά το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιουνίου και 9 Ιουνίου 2024

ανήλθε στα €101,05 MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 16,86% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €229,44/MWh και στα €10,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (3/6) φτάνοντας τα €119,27/MWh.            

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά την αύξηση των καθαρών εισαγωγών και της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ, οι τιμές ηλεκτρισμού του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας πήραν την ανιούσα, αποκτώντας ώθηση από την υψηλή ζήτηση, αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1,102 GWh, σημειώνοντας άνοδο 19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,166 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (64 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 63 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 42%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 442 GWh, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 73 GWh (+23% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 458 GWh καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 16 GWh είχε συνεισφορά 2% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.