Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε ανοδικά το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα

μεταξύ 27 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2024 ανήλθε στα €86,47 MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,11% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €186,41/MWh και στα €0,04/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (28/5) φτάνοντας τα €101,51/MWh.           

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, με το φορτίο να κινείται ανοδικά, τις ΑΠΕ καθοδικά και τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου στα επίπεδα των €35/MWh, οι τιμές ηλεκτρισμού του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δέχθηκαν ανοδικές πιέσεις την περασμένη εβδομάδα. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 925 GWh, σημειώνοντας άνοδο 2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,042 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (117 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 60 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 46%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 419 GWh, μειωμένη κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 7% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 59 GWh (+29% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 430 GWh καλύπτοντας το 47% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή είχε μηδενική συνεισφορά στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.