Δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ικανοποιητική ανάπτυξη και στους δύο τομείς - καλωδίων και σωλήνων χάλυβα – είχε η Cenergy Holdings, όπως δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄τριμήνου, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ειδικότερα:

▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 396 εκατ. ευρώ (4% αύξηση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023). ▪ Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 54,4 εκατ. ευρώ, 24% υψηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στο 13,7%. Οι δύο τομείς παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις, διαμορφώνοντας τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2023 (+54%). ▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών1 ανήλθε σε 3,1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2024. ▪ Τα σχέδια επέκτασης σε όλα τα κύρια εργοστάσια του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τα χρονοδιάγραμμα που έχουν τεθεί. ▪ Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2024 σε επίπεδα μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε: «Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 οφείλεται στο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και στην ικανότητά μας να εκτελούμε αποτελεσματικά απαιτητικά ενεργειακά έργα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από το όριο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρές δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η απαιτούμενη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις κύριες μονάδες παραγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας τη στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη και εξυπηρετώντας το όραμά μας να χαράξουμε μια δυναμική πορεία στις υποδομές μεταφοράς ενέργειας».

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων αναμένεται να ωφεληθεί τόσο από τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, όσο και από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων παραγγελιών της επιχειρηματικής μονάδας των έργων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλα τα εργοστάσια του τομέα, αλλά και την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου του Ελεώνα, θα βοηθήσουν την κερδοφορία του τομέα για το 2024. Ταυτόχρονα, η δυναμική της ηλεκτροκίνησης και του εξηλεκτρισμού στην Ευρώπη και οι αυξανόμενες ανάγκες για διασυνδέσεις δικτύων αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα μέχρι το τέλος του έτους.

Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη νέων δικτύων αερίων καυσίμων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή μετάβαση σε συνδυασμό με την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια. Η παραπάνω τάση έχει σαν βασική κινητήρια δύναμη τη συνέχιση της έρευνας και εκμετάλλευσης νέων και υφιστάμενων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, τα έργα που αφορούν αγωγούς δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) προχωρούν ως μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη λύση για την επίτευξη των θερμοκρασιακών στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επιταχύνεται και η ανάπτυξη δικτύων σωλήνων για τη νέα εποχή του υδρογόνου. Οι βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς δίνουν ώθηση στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί θετικά τις προοπτικές του τομέα για το 2024.

Τα αποτελέσματα της Cenergy Holdings για το α' τρίμηνο του 2024 επιβεβαίωσαν περαιτέρω τα οφέλη που προκύπτουν από το σωστά τοποθετημένο χαρτοφυλάκιο έργων της, καθώς και την εστίασή μας στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών. Με δεδομένο το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για τους δύο τομείς και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, η Cenergy Holdings αναμένει το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2024 να κυμανθεί μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω προοπτικές υποθέτουν: (α) την ομαλή εκτέλεση των έργων και στους δύο τομείς, (β) την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα και (γ) τον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από ένα αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

Cenergy Holdings: Βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2024