Στα 2,979 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Motor Oil κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 όπως δείχνουν οι λογιστικές καταστάσεις, ενώ, συγκριτικά, το αντίστοιχο διάστημα του 2023 είχαν διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 354 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11% σε σύγκριση με τα 397 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2023.

Αναφορικά με τα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Motor Oil από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αυτά υποχώρησαν στα 190,7 εκατ. ευρώ έναντι 237,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ, έναντι 305 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 334 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 25% σε σύγκριση με τα 447 εκατ. ευρώ του 2023. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 175 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 37% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Σε 181 εκατ. ευρώ έναντι 75 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το καθαρό χρέος να φτάνει το 1,966 δισ. ευρώ έναντι 1,518 δισ. ευρώ στο τέλος του 2023. 

Ως προς τους επιμέρους κλάδους η διύλιση είχε κύκλο εργασιών στα 2,280 δισ. ευρώ και ΕBITDA στα 283 εκατ. ευρώ, η εμπορία είχε κύκλο εργασιών στο 1,135 δισ. ευρώ και EBITDA στα 22 εκατ. ευρώ, ο κλάδος ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου είχε κύκλο εργασιών 184 εκατ. ευρώ με τα EBITDA να φτάνουν τα 49 εκατ. ευρώ.

Επίσης, από 2 Ιανουαρίου 2024 έως 1 Μαρτίου 2024 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 177.504 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4.477.471, με μέση τιμή κτήσης € 25,225 ανά μετοχή. Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ενεκρίθη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Οκτωβρίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, στις 31 Μαρτίου 2024 η Motor Oil κατείχε 2.667.418 ίδιες μετοχές με ονομαστική αξία € 0,75 η κάθε μία. Οι εν λόγω 2.667.418 ίδιες μετοχές αντιστοιχούν στο 2,41 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Motor Oil: Αποτελέσματα Α΄τριμήνου