Μετά σε λιγότερο από δύο χρόνια, ένα αιολικό πάρκο μπορεί να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του για 30 χρόνια, σε σύγκριση με τους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από μελέτη που δημοσιεύθηκε

στο Journal of the Royal Society of New Zealand, η οποία αναφέρει επίσης ότι μέσα σε έξι μήνες μια ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει όλη την ενέργεια που καταναλώνεται σε όλο τον κύκλο ζωής της.

Η έρευνα χρησιμοποιεί δεδομένα από το χερσαίο αιολικό πάρκο Harapaki στο Hawke's Bay της Νέας Ζηλανδίας.
Ωστόσο, οι συγγραφείς της εργασίας εξηγούν ότι τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να αναπαραχθούν στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις τοποθεσίες διεθνώς.

"Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών που χρησιμοποιείται στη Νέα Ζηλανδία συνάδει με εκείνη που χρησιμοποιείται διεθνώς", δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Isabella Pimentel Pincelli από την ερευνητική ομάδα Sustainable Energy Systems, Wellington Faculty of Engineering, στο Te Herenga Waka Victoria University of Wellington.

"Αν και η αντιστάθμιση του άνθρακα εξαρτάται από την ακριβή παλαιότερη τεχνολογία που αντικαθιστούν οι ανεμογεννήτριες, θα περιμέναμε μια παρόμοια αντιστάθμιση διεθνώς. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υπογραμμίζουν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των χερσαίων αιολικών πάρκων και τον σημαντικό ρόλο τους στην ενεργειακή μετάβαση. Ειδικότερα, η κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στο αποτύπωμα άνθρακα και ενέργειας, αναδεικνύοντας έναν κρίσιμο τομέα για στοχευμένες στρατηγικές περιβαλλοντικού μετριασμού" επισήμανε.

Η μελέτη εξέτασε την τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα αιολικά πάρκα, καθώς και τη χρήση πραγματικών δεδομένων κατασκευής για να ληφθούν υπόψη τα πάντα, από την κατασκευή μεμονωμένων τμημάτων των ανεμογεννητριών, τη μεταφορά τους στη θέση τους, έως τον παροπλισμό ολόκληρου του αιολικού πάρκου Harapaki - το οποίο αποτελείται από 41 ανεμογεννήτριες.

Ο συν-συγγραφέας καθηγητής Alan Brent, πρόεδρος της έδρας Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων στο Wellington, δήλωσε ότι ενώ τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, μπορούν ακόμη να διερευνηθούν περισσότερα με το να γίνει η διαδικασία κατασκευής πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Πρόσθεσε: "Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φάσεων εγκατάστασης και μεταφοράς είναι σημαντικές. Μαζί αντιπροσώπευαν σχεδόν το 10% των συνολικών εκπομπών. Επομένως, παραμένει ζωτικής σημασίας η συνέχιση της εφαρμογής βελτιώσεων με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των θετικών συνεισφορών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των χερσαίων αιολικών σταθμών. Ειδικότερα, η κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στο αποτύπωμα άνθρακα και ενέργειας, αναδεικνύοντας έναν κρίσιμο τομέα για στοχευμένες στρατηγικές περιβαλλοντικού μετριασμού."

Για να αντιμετωπιστεί η δαπάνη άνθρακα της διαδικασίας ανάπτυξης τέτοιων αιολικών πάρκων, η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά την ανάπτυξη μιας διαδικασίας ανακύκλωσης για τα πτερύγια στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Επί του παρόντος, τα πτερύγια απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής λόγω εμπορικής σκοπιμότητας, αλλά με την ανακύκλωση των πτερυγίων - είτε μηχανικά είτε χημικά - θα μπορούσαν να μειωθούν οι εκπομπές από τα σημερινά 10,8gCO2eq σε πιθανά 9,7gCO2eq.

Επιπλέον, η ομάδα συνιστά να διεξάγονται τακτικά έρευνες στον τομέα αυτό, καθώς με την "ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών" θα είναι "απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η έρευνα εξακολουθεί να αντανακλά τις τρέχουσες πρακτικές για την ακριβή ενημέρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων".

Η παρούσα μελέτη έχει ορισμένους μεθοδολογικούς περιορισμούς, καθώς επικεντρώνεται μόνο στην ένταση της ενέργειας και στις εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αιολικού πάρκου, παρόλο που υπάρχουν και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η μείωση του όζοντος, η ανθρώπινη τοξικότητα, η οξίνιση, ο ευτροφισμός και η εξάντληση των πόρων. Δεν εξετάστηκαν επίσης οι κοινωνικές, οι επιπτώσεις στην άγρια ζωή ή οι οικονομικές επιπτώσεις.