Η RWE, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη καλύτερα από το αναμενόμενο βασικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στους ισχυρότερους ανέμους και την καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση στο τμήμα εμπορικών συναλλαγών της

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για την συγκεκριμένη περίοδο μειώθηκαν κατά πάνω από 25%, φτάνοντας το 1,71 δισεκατομμύρια ευρώ (1,85 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 39%, στα 801 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη για κέρδη ανάμεσα στα 1,57 δισεκατομμύρια και τα 646 εκατομμύρια που προέκυψε από δημοσκόπηση αναλυτών που διοργάνωσε η εταιρεία.

«Τα σημερινά αποτελέσματα με ένα δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς, ειδικά χάρη στον ρυθμό των συναλλαγών, μειώνουν το ρίσκο αναφορικά με την επίτευξη των στόχων για ολόκληρο το έτος, που έχουν μείνει αμετάβλητοι», γράφουν οι αναλυτές της Bernstein.

Η RWE εξακολουθεί να αναμένει να φτάσει στο χαμηλότερο όριο όσον αφορά τις προοπτικές των κερδών της, τα οποία προβλέπουν προσαρμοσμένα EBITDA από 5,2 δις ως 5,8 δις ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από 1,9 δις ως 2,4 δις ευρώ.