Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν προχωρά η ανάπτυξη της Italgas- μάλιστα, ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 οι εταιρείες της στην Ελλάδα να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις ιταλικές. Αυτά δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Paolo Gallo, κατά τη διάρκεια χθεσινής τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των εγκεκριμένων ενοποιημένων  αποτελεσμάτων της 31ης Μαρτίου 2024 του Ομίλου

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η Italgas κατέγραψε αύξηση 13,5% στα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου του 2024, που ανήλθαν σε 117,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, τόσο τα EBITDA σημείωσαν άνοδο 9,6% στα 325,7 εκατ. ευρώ όσο και τα EBIT που διαμορφώθηκαν σε 192,7 εκατ. ευρώ με +11,7%.

Gallo: Στην Ελλάδα προχωράμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν

Ειδικότερα, αναφορικά με την Ελλάδα ο Διευθύνων  Σύμβουλος της Italgas κ. Paolo Gallo σχολίασε κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των εγκεκριμένων ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου: 

«Η Ελλάδα έχει σταθερά και εδραιωμένα σχέδια για τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές σε αυτά που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε τις ελληνικές υποδομές στο ίδιο επίπεδο με τις δικές μας στην Ιταλία και να αναπτυχθούμε ταχύτερα χάρη στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας που έχει ήδη ξεκινήσει. Στην Ελλάδα, θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος για να φτάσουμε στο επίπεδο της ιταλικής ανάπτυξης, αλλά προχωράμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν και ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 οι εταιρείες μας να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις ιταλικές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στη χώρα και σύντομα οι δραστηριότητες θα έχουν φτάσει σε επίπεδο κερδοφορίας παρόμοιο με αυτό των άλλων εταιρειών του Ομίλου».

Άλμα +11,2% στα ρυθμιζόμενα έσοδα από τη διανομή φυσικού αερίου σκαρφάλωσαν

Επίσης, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Italgas, τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 431,3 εκατ. ευρώ (-10,1% ως αποτέλεσμα της μείωσης των δραστηριοτήτων ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με το Superbonus), ενώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα από τη διανομή φυσικού αερίου σκαρφάλωσαν στα 403,5 εκατ. ευρώ με άλμα +11,2%. Όπως

Οι τεχνικές επενδύσεις άγγιξαν τα 160,9 εκατ. ευρώ ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν ύψους 342,2 εκατ. ευρώ.

«Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα αυξημένα καθαρά κέρδη επιβεβαιώνουν την πορεία ανάπτυξης που χαράχτηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2029 και αντισταθμίζουν τη συρρίκνωση της συνιστώσας που προκύπτει από Δραστηριότητες ESCO του Ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 431,3 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης των ρυθμιζόμενων εσόδων διανομής φυσικού αερίου (+11,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023), τα οποία αντιστάθμισαν τη μείωση των λοιπών εσόδων, που μειώθηκαν κατά 89,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω μείωσης των εσόδων που σχετίζονται με δραστηριότητες ενεργειακής απόδοσης, ιδίως εξαιτίας της εξασθένισης του "Superbonus"», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην Ιταλία συνεχίζεται η επαναχρησιμοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου φυσικού αερίου, ο βασικός παράγοντας της οικολογικής μετάβασης, ενώ στην Ελλάδα προχωρά η ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επενδύσεις ποσού 160,9 εκατ. ευρώ και τοποθετήθηκαν 175 χλμ αγωγών διανομής φυσικού αερίου (εκ των οποίων 104 λειτουργούν και 98 στην Ελλάδα). Επιπλέον, ο Φεβρουάριος του 2024 είδε επίσης περίπου 900 km αγωγών να εισέρχονται στην περιοχή ενοποίησης σε σχέση με τον Belluno ATEM.

Τα EBITDA για τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 ανήλθαν σε 325,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6% σε σύγκριση με την 31η Μαρτίου 2023, επίσης μετά τη βελτίωση της ρυθμιζόμενης διανομής φυσικού αερίου WACC στην Ιταλία. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στον Όμιλο ανήλθαν σε 117,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +13,5% σε σύγκριση με την 31η Μαρτίου 2023. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 342,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 235,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα φαινόμενα που είχαν επηρεάσει το πρώτο τρίμηνο του 2023 έχουν πλέον απορροφηθεί. Οι ταμειακές ροές από τις εργασίες κατέστησαν δυνατή την πλήρη χρηματοδότηση καθαρών επενδύσεων δημιουργώντας μια ελεύθερη ταμειακή ροή πριν από συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών ύψους 140,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τα αποτελέσματα, ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, σχολίασε:

«Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτό το πρώτο τρίμηνο επιτρέπουν στην Italgas να ξεκινήσει το 2024 αφοσιωμένη στη σταθερότητα. Οι οικονομικοοικονομικοί δείκτες έχουν καταγράψει εξαιρετική ανάπτυξη, σε πολλές περιπτώσεις διψήφια. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9,6%, φτάνοντας τα 325,7 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου, που πλησίασαν τα 120 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Περισσότερα από 160 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων και των συστημάτων τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, για την υποστήριξη της οικολογικής μετάβασης στο καθαρό μηδέν».