Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε προς τα κάτω το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας πτώση 24%, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 

29 Απριλίου και 5 Μαΐου 2024 ανήλθε στα €56,12 MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 24,26% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €132,01/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη το περασμένο Σάββατο (4/5) φτάνοντας τα €69,54/MWh.  

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση της ζήτησης λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και η υψηλή παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές ηλεκτρισμού του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 792 GWh, σημειώνοντας πτώση 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 960 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (168 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 82 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 70%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 572 GWh, αυξημένη κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 40 GWh (+10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 209 GWh καλύπτοντας το 25% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή είχε μηδαμινή συνεισφορά στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.