Rο διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δέουσας επιμέλεια στην Ηλέκτωρ από τη Motor Oil με προοπτική να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα

Πιο κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της για το περιβάλλον, Ηλέκτωρ, στην Motor Oil του Ομίλου Βαρδινογιάννη, βρίσκεται η Ελλάκτωρ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) στην Ηλέκτωρ από τη Motor Oil με προοπτική να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.

Εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην αποτίμηση της εταιρίας η αγοραπωλησία θα προχωρήσει με την Motor Oil να ενισχύει τη δραστηριότητά της στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας με παρουσία σε 8 χώρες.

Έχει προηγηθεί η εξαγορά της Thalis (2023) με την οποία ο Όμιλος Βαρδινογιάννη επέκτεινε τις δραστηριότητές του στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι τομείς των εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας είναι ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου Motor Oil (Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία, Λιανική & Mobility, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι άλλοι τρεις) με ορίζοντα το 2030 (στρατηγική Target 2030).

Η Ηλέκτωρ πραγματοποιεί κύκλο εργασιών της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2022). Στο 9μηνο 2023 (τελευταία δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία) είχε κύκλο εργασιών 74,9 εκατ. και EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) 11,1 εκατ. ευρώ.

Διαχειρίζεται ετησίως 950.000 τόνους αποβλήτων, ενώ διαθέτει, μεταξύ άλλων, 4 μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 34 MW και 3 αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 7,8 MW.

Η παρουσία της Ηλέκτωρ στην αγορά ενισχύεται μέσω της γερμανικής θυγατρικής της Herhof GmbH, η οποία έχει αναπτύξει τις καινοτόμες μεθόδους της βιολογικής ξήρανσης και κομποστοποίησης σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες οι οποίες εφαρμόζονται σε περισσότερες από 50 συνολικά εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Επίσης η εν λόγω θυγατρική της Ηλέκτωρ συμμετέχει στην εταιρία διαχείρισης της μονάδας βιολογικής ξήρανσης και μηχανικής διαλογής των αστικών απορριμμάτων της πόλης Osnabrück της Γερμανίας, εξυπηρετώντας μια περιοχή 350.000 κατοίκων. Η μονάδα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 90.000 τόνων ετησίως, ενώ το κύριο προϊόν που παράγεται κατά την επεξεργασία των απορριμμάτων διατίθεται ως υποκατάστατο δευτερογενές καύσιμο σε ενεργειοβόρες εγκαταστάσεις.

Όπως εκτιμάται η τεχνογνωσία της στα δευτερογενή καύσιμα συγκαταλέγεται στους βασικούς λόγους που την καθιστά ελκυστική επένδυση για την Motor Oil.

Ενίσχυση ρευστότητας

Στο στρατόπεδο της Ελλάκτωρ η νέα πώληση θυγατρικής (εφόσον βεβαίως τελεσφορήσει) θα ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητά της, η οποία έπειτα από την πώληση του 25% της Άνεμος (αρχές του χρόνου) στην Motor Oil Renewable Energy (θυγατρική της Motor Oil) και σύμφωνα με τη διοίκησή της είχε διαμορφωθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Όπως εκτιμάται το επόμενο διάστημα θα λάβει αποφάσεις για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, αφού συνεκτιμήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του τομέα των παραχωρήσεων.

Έχει προηγηθεί η πώληση του 75% της Άνεμος (ολοκληρώθηκε Δεκέμβριο 2022) με συνολικό τίμημα 671,5 εκατ. ευρώ (equity value). Ακολούθησε εντός του 2023 η πώληση της Άκτωρ στην Intrakat από την οποία η Ελλάκτωρ ενίσχυσε το ταμείο της με 110,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη 114 εκατ. καταβάλλονται σταδιακά από την Intrakat ως αποπληρωμή ενδοομιλικού δανεισμού της Άκτωρ. Επίσης έχει πουλήσει το Smart Park στην Fourlis εισπράττοντας 93 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της Ελλάκτωρ είναι η ολλανδική Reggeborgh με ποσοστό 45,1% και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη με 29,9%. Στην Ηλέκτωρ η Ελλάκτωρ κατέχει το 95% με το υπόλοιπο 5% να ανήκει στον πρώην βασικό μέτοχο της Ελλάκτωρ, Λεωνίδα Μπόμπολα.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")