Μεικτή εικόνα εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, καθώς η άνοδος της τιμής των προθεσμιακών συμβολαίων φυσικού αερίου για παραδόσεις Απριλίου στον ολλανδικό κόμβο, TTF, κατά +2,05%, στα 27,687 ευρώ/MWh και η ενίσχυση των τιμών του Βrent, του διεθνούς benchmark κατά +0,31%, στα 86,36 δολάρια ανά βαρέλι, αντισταθμίστηκε από την ραγδαία πτώση των τιμών στις προημερήσιες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Γηραιάς ηπείρου!

Είναι ενδεικτική η κάθετη μείωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού στην Γαλλία κατά -66,6%, στα 16, 95 ευρώ/MWh και στο Βέλγιο που βίωσε πτώση τιμών χονδρικής ρεύματος σε ποσοστό -53%, στα 30,76 ευρώ/MWh.  

Ανάλογη είναι και η εικόνα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην προημερησία αγορά της χώρας μας, χάρη στην αυξημένη συμμετοχή των ηλιακών και αιολικών έργων και στην καλοκαιρία, καθώς έπεσε σήμερα, στα 47,56 ευρώ/MWh, καταγράφοντας «βουτιά» -30% από το κλείσιμο της Τετάρτης, όταν την αντίστοιχη ημέρα το 2023 βρισκόταν στα επίπεδα των 79,24 ευρώ/MWh. 

Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στις 297,96 GWh, ενώ στα μερίδια καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχούν με ποσοστό άνω του 50% οι ΑΠΕ -52,6%- και ακολουθούν το φυσικό αέριο με 30%, οι εισαγωγές με 10,1%, τα υδροηλεκτρικά με 3,2% και ο λιγνίτης με το γλίσχρο, 0,2%.

Ακόμη, οι εξαγωγές ανήλθαν στις 21,367 MWh και οι εισαγωγές στις 15,105 MWh.

 

(Ευρωπαϊκός χάρτης τιμών ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, 28 Μαρτίου 2024-Πηγή: ΡΑΑΕΥ)

Η αποκλιμάκωση των τιμών στην προημερησία αγορά του ΕΧΕ  από τα 72,86 ευρώ/MW τον Φεβρουάριο και τα 93,2 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυπωθεί στα νέα τιμολόγια ρεύματος για τους καταναλωτές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι την 1η Απριλίου, με την αγορά να εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό να διαμορφωθούν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης. Σημειώνουμε ότι τα “πράσινα” τιμολόγια τον Μάρτιο κυμαίνονται στο εύρος μεταξύ 8,12 - 11,90 λεπτά/κιλοβατώρα και τα “κίτρινα” από 9,176- 15,38 λεπτά/κιλοβατώρα. 

Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα που έληξε στις 24 Μαρτίου, οι τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν σε σύγκριση με το επταήμερο που έληξε στις 17 του μήνα, με τη μέση μείωση των τιμών να φθάνει στο -5,8%, και τούτο, παρά τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου.

Η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι ήπιες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υψηλότερη ηλιακή παραγωγή, στήριξαν την πτωτική τάση. Στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε σε όλες τις αγορές, εκτός από την Τουρκία όπου παρέμεινε σταθερή. Πιο συγκεκριμένα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέγραψαν τις υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις κατά -6,30% και -5,37% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιπες χώρες σημείωσαν μέση πτώση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά -2,40%.

Όλες οι χώρες στο νότιο τμήμα της Ευρώπης κατέγραψαν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από 70 ευρώ/MWh, με εξαίρεση την Ιταλία όπου η μέση τιμή έφθασε στα 87,59 ευρώ/MWh.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη υποχώρησε ελαφρώς σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, λόγω της μείωσης σε όλες τις αγορές της περιοχής, με εξαίρεση την Ουγγαρία και την Τουρκία, όπου η ζήτηση αυξήθηκε κατά +1,17% και +1,10% αντίστοιχα.

Στην Ιταλία παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά -2,79%, ενώ στην Ελλάδα και την Σερβία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε αμετάβλητη, την προηγούμενη εβδομάδα, αφού υποχώρησε κατά μόλις -0,48% και -0,28% αντίστοιχα.

Ακόμη, η παραγωγή από ΑΠΕ στην ίδια περιοχή αυξήθηκε κατά +7,6% σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στις 17 Μαρτίου, και έφθασε στις 2.640,87 GWh, γεγονός που αποδίδεται στην υψηλή ηλιακή απόδοση, σε αντίθεση με την αιολική παραγωγή που υποχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, η αιολική παραγωγή σε ολόκληρη την περιοχή υποχώρησε κατά -7,6% και ανήλθε σε 1.427,11 GWh. Όλες οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης κατέγραψαν αύξηση ηλιακής παραγωγής, με εξαίρεση την Τουρκία. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία κατέγραψαν άλμα στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά έργα, κατά +94,8%, +60,5% και +58,1% αντίστοιχα, ενώ η Ιταλία και η Ελλάδα σημείωσαν μικρότερη αύξηση κατά +20,2% και +16,1% αντίστοιχα. Ειδικότερα στην χώρα μας, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αυξήθηκε την εβδομάδα που έληξε στις 24 Μαρτίουκατά +8,6%, και έφθασε σε 449,82 GWh. 

Επίσης, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης αυξήθηκε κατά +10,26% την ίδια χρονική περίοδο και έφθασε στις 3.179,77 GWh. Στην χώρα μας η παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών υποχώρησε κατά -2,99%, ενώ η Ρουμανία κατέγραψε ακόμη χαμηλότερη απόδοση της τάξης του -1,67%. 

Επι πλέον, η παραγωγή θερμικής ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης υποχώρησε κατά -4,45% στις 6.735,91 GWh. Πιο συγκεκριμένα, στην Τουρκία σημειώθηκε μείωση της παραγωγής από άνθρακα και φυσικό αέριο κατά -8,35% και -0,85% αντίστοιχα. Η Βουλγαρία είδε την παραγωγή της από άνθρακα να αυξάνεται κατά +14,25%, όμως η αντίστοιχη από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά -14,23%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα της γειτονικής χώρας μείωσαν κατά το ήμισυ την παραγωγή ηλεκτρισμού το περασμένο έτος, σε αντίθεση με τα ηλιακά πάρκα που αύξησαν την δική τους παραγωγή τους κατά το εντυπωσιακό +141% σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με το Euractiv, η Βουλγαρία εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τη λειτουργία του τελευταίου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα το 2038, με τις εναπομείνασες μονάδες να προοριζόνται να παίξουν εφεδρικό ρόλο στο ηλεκτρικό σύστημα του μέλλοντος.  

Ακόμη, στην Ιταλία παρατηρήθηκε άλμα στην ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα κατά +207,45%, ενώ η παραγωγή με καύση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά -16,34%. Σημειωτέον ότι στη χώρα μας, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά -3,90%, την εβδομάδα που έληξε στις 24 Μαρτίου, ενώ η παραγωγή με καύση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά +8,01%.

Τέλος, όσον αφορά στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν χαμηλότερες κατά -18,97% στην ΝΑ Ευρώπη, την ίδια χρονική περίοδο, και αντιστοιχούν σε 1.196,97 GWh. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία μετακινήθηκαν από καθαρή εισαγωγική θέση την εβδομάδα που έληξε στις 17 Μαρτίου, σε καθαρή εξαγωγική θέση το επταήμερο που πέρασε, με εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 25,37 GWh και 59,92 GWh αντίστοιχα.