Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε πάλι πτωτικά το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 146 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Μαρτίου 

και 24 Μαρτίου 2024 ανήλθε στα €67,21/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,41% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €156,39/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (19/3) φτάνοντας τα €83,90/MWh.          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η διατήρηση της ζήτησης σε χαμηλά επίπεδα (μέσο εβδομαδιαίο φορτίο στα 5.324 MW) και η περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 894 GWh, καταγράφοντας πτώση 0,3%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 15 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1.049 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (155 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 62 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 49%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 435 GWh, αυξημένη κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 46 GWh (-3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 396 GWh καλύπτοντας το 45% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 2 GWh είχε μηδενική συνεισφορά στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.