Θα Ψηθεί ο Νότος: Η Εφιαλτική Πρόβλεψη και το Σχέδιο ΕΕ

Θα Ψηθεί ο Νότος: Η Εφιαλτική Πρόβλεψη και το Σχέδιο ΕΕ
energia.gr
Πεμ, 7 Μαρτίου 2024 - 17:08

Η Ευρώπη θα είναι πιο ζεστή κατά 3 βαθμούς Κελσίου, ακόμα κι αν ο πλανήτης καταφέρει να περιορίσει την υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο ακραίων καιρικών συνθηκών και οικονομικά πλήγματα τρισ. ευρώ

Κορυφαίοι κίνδυνοι θα είναι πιο αισθητοί στη νότια Ευρώπη. Μια «συντηρητική εκτίμηση» δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει την οικονομική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 7% μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με προσχέδιο ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Bloomberg.

Εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού C, πιθανώς θα μειωθεί το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 2,4 τρισ. ευρώ μεταξύ 2031 και 2050, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Πώς θα διαχειριστεί τους κλιματικούς κινδύνους η ΕΕ 

Θα χρησιμοποιήσει δορυφόρους για την καλύτερη αξιολόγηση κινδύνων όπως οι πυρκαγιές.

Επίσης θα έχει πρόσβαση σε δεδομένα που θα επιτρέψουν την προσομοίωση της μελλοντικής ανόδου στη στάθμη της θάλασσας, της διάβρωσης των ακτών και των αλλαγών στη βιοποικιλότητα κατά τις επόμενες δεκαετίες. Τα συστήματα προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές θα βελτιωθούν, χρησιμοποιώντας τις δορυφορικές υπηρεσίες Γαλιλαίος από το επόμενο έτος.

Ακόμη, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για το κλίμα.

Παράλληλα, η ΕΕ θα καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις κλιματικής ανθεκτικότητας για όλες τις δαπάνες. Οι δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 14% του συνολικού ΑΕΠ της, πρέπει να εξετάσουν καλύτερα τους κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα, προωθώντας διαγωνισμούς για αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συμμετάσχουν σε επιτροπή με στόχο τη χρηματοδότηση της κλιματικής ανθεκτικότητας.

Προτεραιότητα θα αποτελέσει η μελλοντική παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ, καθώς η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη για τη γεωργική προσαρμογή έως τα τέλη του επόμενου έτους, σύμφωνα με το προσχέδιο του εγγράφου.

Επιπλέον, τα κτίρια, καθώς και οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας βρίσκονται σε κίνδυνο. Μόνο λίγα κράτη-μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια για το πώς θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν τα οικοδομικά πρότυπα για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ΕΕ, τέλος, προγραμματίζει τη διεξαγωγή διεθνούς συμποσίου για τη διαχείριση των παγκόσμιων κλιματικών κινδύνων το 2025, με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων, χρηματοδοτών και εμπειρογνωμόνων.

(από euro2day.gr)