Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας (ECT), ένα σύμφωνο που υπογράφηκε το μακρυνό 1994 και το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να μηνύουν κυβερνήσεις για τις κλιματικές πολιτικές τους και να ζητούν αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη!

 Η εν λόγω Συνθήκη αποτελεί ένα πολυμερές πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, και αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω πιο ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας, με σεβασμό των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της κυριαρχίας επί των ενεργειακών πόρων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Χάρτη Ενέργειας και παρείχε, έκτοτε, προστασία στους επενδυτές στον τομέα των ορυκτών καυσίμων. 

Οι προσπάθειες για την επικαιροποίηση της Συνθήκης, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί παρωχημένη, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής του για το net zero, έχουν αποτύχει έως τώρα και έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, γεγονός που ώθησε την βρετανική κυβέρνηση να λάβει αυτή την απόφαση.

Αφού προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, οι υπουργοί του ΗΒ θα δρομολογήσουν τώρα την απόσυρση της χώρας που θα τεθεί σε ισχύ μετά ένα έτος, καταργώντας την προστασία που παρέχεται για νέες επενδύσεις ύστερα από αυτή την περίοδο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εγκαταλείπει τη συνθήκη, καθώς η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και έξι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ανακοινώσει ότι θα αποσυρθούν από την ECT, προκειμένου να επιταχύνουν  την μετάβαση στο καθαρό μηδέν και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια.

""Η Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας είναι ξεπερασμένη και χρειάζεται επειγόντως μεταρρύθμιση, αλλά οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει και μια λογική ανανέωση φαίνεται όλο και πιο απίθανη. Η παραμονή μας ως μέλος δεν θα υποστήριζε τη μετάβασή μας σε καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια και θα μπορούσε ακόμη και να μας τιμωρήσει για τις πρωτοπόρες παγκοσμίως προσπάθειές μας για την επίτευξη του καθαρού μηδενός" δήλωσε ο υφυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για την ενεργειακή ασφάλεια και το Net Zero, Graham Stuart.

Οι περιβαλλοντολόγοι χαιρέτισαν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ECT.

Η αντίφαση

Πώς γίνεται όμως μια κυβέρνηση που στο όνομα της πράσινης μετάβασης εγκαταλείπει μια διεθνή συνθήκη που προορίζεται να προστατεύει τις επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της εξόρυξης υδρογονανθράκων, με τις εκατοντάδες νέες άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου που ανακοινώθηκε ότι χορηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο στις εταιρείες του τομέα, την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023;

Δηλαδή, από τη μία λαμβάνει πρόνοια για να συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας και από την άλλη τους τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια!

Είναι χαρακτηριστικό της αντίφασης το γεγονός ότι η παραχώρηση νέων αδειών θα γίνει με την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, με τις άδειες να προσφέρονται ακόμη και κοντά σε περιοχές που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των αποθεμάτων.

Με την ανεξάρτητη Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής να προβλέπει ότι περίπου το ένα τέταρτο της ενεργειακής ζήτησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξακολουθεί να καλύπτεται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσει στο καθαρό μηδέν το 2050, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιβράδυνση της ταχείας μείωσης της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία θα διασφαλίσει τον εγχώριο ενεργειακό εφοδιασμό μας και θα μειώσει την εξάρτηση από εχθρικά κράτη.

Αυτό θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και θα μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές με υψηλότερες εκπομπές ρύπων, ενώ παράλληλα θα προστατεύσει περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας σε μια ζωτικής σημασίας βιομηχανία, καθώς αναπτύσσουμε την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.