Νέα υποχώρηση σημείωσε για σήμερα Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς της Αγοράς Επόμενης Ημέρας που διαμορφώνεται στα 77,22 ευρώ/MWh με ποσοστιαία πτώση 0,7% από την αμέσως προηγούμενη ημέρα. Σημειώνουμε ότι την αντίστοιχη ημέρα, ένα έτος νωρίτερα η ΤΕΑ ήταν στα 91,20 ευρώ/MWh. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι η χονδρική τιμή 

ηλεκτρικής ενέργειας υποχωρεί αυτό το 24ωρο σε μόλις σε 4 ευρωπαϊκές αγορές –Γαλλία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία και Ελλάδα. Ακόμη, η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στις 306,58 GWh, ενώ στα μερίδια καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα κυριαρχούν οι ΑΠΕ , με 38,5%, και έπονται οι εισαγωγές με 27,8%,  το φυσικό αέριο με μόλις 25,1%, τα υδροηλεκτρικά  με 5,6% και ο λιγνίτης με το σχεδόν μηδαμινό 0,2%.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ξεπέρασε την 0,5 TWh για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, γεγονός που συνεχίζει να ασκεί καθοδικές πιέσεις στις τιμές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1.110 GWh, με άνοδο 2%, ενώ η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο ΕΧΕ έφθασε στις 1.231 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος που ανήλθαν σε 122 GWh.

Όσον αφορά στη συμμετοχή ανά καύσιμο, στο ενεργειακό μείγμα, οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 72 GWh, έφθασαν στο 47%, ή στις 505 GWh, υπερβαίνοντας για 5η φορά το φράγμα της μισής τεραβατώρας, σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, με 63 GWh, αν και με μείωση -8% από την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, οι μονάδες φυσικού αερίου παρήγαγαν σε εβδομαδιαία βάση, 360 GWh και κάλυψαν το 34% της ζήτησης, ενώ οι λιγνίτες με 69 GWh συνείσφεραν 6% στο εβδομαδιαίο μείγμα. 

Όσον αφορά στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κορυφώθηκε στις 169,653 MWh την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, με τη συνολική ζήτηση όλης της περασμένης εβδομάδας να φθάνει στις 1,109,556 MWh, ήτοι, υψηλότερα κατά +2,10% από το αμέσως προηγούμενο επταήμερο  που έληξε στις 28 Ιανουαρίου.

 

(Zήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 2/1/2024-4/2/2024 Πηγή: ΙΕΝΕ)

Σημειώνουμε ότι τo 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε στην Χαμηλή Τάση, ήτοι, πάνω από τις 666 GWh, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 20% στην Μέση Τάση, ή περί τις 217 GWh, ένα 13% αντιστοιχούσε στην Υψηλή Τάση, που αντιστοιχεί σε περίπου 142 GWh, ακόμη ένα 5%, ή 62 GWh στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξης του 2%.

Το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε ποσοστό (47%, φυσικό αέριο σε ποσοστό 34%, από καθαρές εισαγωγές σε ποσοστό 7%, από λιγνίτη κατά 6% και από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά σε ποσοστό 6%. Σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στις 28 Ιανουαρίου, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια του φυσικού αερίου που ήταν στο 32% και του λιγνίτη που βρέθηκε στο 2%, ενώ καταγράφηκε πτώση στα μερίδια των καθαρών εισαγωγών, από 10%, των ΑΠΕ, από 49% και των μεγάλων υδροηλεκτρικών που ήταν στο 7%. 

Ακόμη, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο ανήλθε σε 504,605 MWh και 360,140 MWh αντίστοιχα κατά το επταήμερο που έληξε στος 4 Φεβρουαρίου, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη έφτασε τις 69,116 MWh. 

Τέλος, το σύστημα της Ελλάδας είχε εισαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται στις 70,510 ΜWh.  Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 192,077 MWh, ενώ οι συνολικές εξαγωγές σε 121,565 MWh.