Σε σημαντική επί τα βελτίω αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Mytilineos προχώρησε με έκθεσή της η Eurobank Equity, επαναλαμβάνοντας ότι ο τίτλος είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές της

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα 45,20 ευρώ από 40,30 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση "αγορά” για τον τίτλο.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι μετά τα κέρδη ρεκόρ του 2022 (που αυξήθηκαν κατά 130% σε ετήσια βάση), η Mytilineos αναμένεται να εμφανίσει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 19% το 2023, επιτυγχάνοντας τον φιλόδοξο στόχο που είναι θέσει ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πέρυσι και επιβεβαιώνοντας ότι το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ EBITDA το τρέχον έτος αποτελεί τη νέα βάση για τον Όμιλο.

Η Eurobank Equities προσθέτει ότι ο διψήφιος ρυθμός ανόδου που έχει εδραιώσει η εισηγμένη τα τελευταία χρόνια αναμένεται να συνεχιστεί το τρέχον έτος και το 2025, εμφανίζοντας ανάπτυξη 12%-10%, αντλώντας ώθηση από τις ισχυρές προοπτικές του κλάδου της ενέργειας.

Συνεχίζοντας, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να αποτελέσουν την πιο κερδοφόρα δραστηριότητα της Mytilineos το 2024, με την ίδια να αναμένει EBITDA ύψους 306 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση, καθώς το μοντέλο "εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων” αναδεικνύει την πλήρη αξία του χαρτοφυλακίου των περίπου 14 GW.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η στρατηγική του Ομίλου για χρηματοδότηση των έργων με ίδια κεφάλαια, διευκολύνει τη γεωγραφική διαφοροποίηση, προσφέρει προστασία από τις πληθωριστικές πιέσεις και εδραιώνει την αξία του χαρτοφυλακίου της Mytilineos, που έχει εξελιχθεί σε έναν ηγέτες στην υιοθέτηση αυτής της πρακτικής.

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι η παραγωγή αλουμινίου θα παραμείνει ένας τομέας κρίσιμης σημασίας στην παραγωγή ταμειακών ροών, λόγω και της ενίσχυσης της καθετοποίησης του ομίλου με την εξαγορά της Imersys, που καθιστά τον Όμιλο ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την δυνατότητα παραγωγής γαλλίου.

Όσον αφορά τα μεγέθη της εισηγμένης, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα EBITDA 2024/2025 του τομέα ενέργειας κατά 1%, αναμένοντας πλέον άνοδο κατά 12%/10% αντίστοιχα μετά από εκρηκτική άνοδο κατά 19% το 2023.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Mytilineos για τη χρήση του 2023 θα ανέλθουν στα 596 εκατ. ευρώ, θα αυξηθούν στα 664 εκατ. ευρώ φέτος και στα 736 εκατ. ευρώ το 2025. Τα δε έσοδα από 5,576 δισ. ευρώ το 2023, θα αυξηθούν στα 6,977 δισ. ευρώ το τρέχον έτος και στα 7,551 δισ. ευρώ το 2025. Επιπλέον, εκτιμά ότι θα διανείμει ακαθάριστο μέρισμα 1,54 ευρώ για τη χρήση του 2023, 1,71 ευρώ για τη φετινή χρήση και 1,90 ευρώ το επόμενο έτος.