Η υπηρεσία του ΟΗΕ για το κλίμα δημοσιοποίησε ένα νέο σχέδιο συμφωνίας στην COP28, το οποίο περιλαμβάνει εύρος επιλογών για το μέλλον της χρήσης ορυκτών καυσίμων, το πιο αμφιλεγόμενο θέμα της συνόδου. Τις επόμενες μέρες οι χώρες αναμένεται να εστιάσουν στο θέμα, με την ελπίδα να καταλήξουν σε ομοφωνία πριν από την προγραμματισμένη λήξη της συνόδου στις 12 Δεκεμβρίου

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο κείμενο, το οποίο τελεί ακόμη υπό διαπραγμάτευση, θα καλούν στην τελική συμφωνία της χώρες να «αναλάβουν περαιτέρω δράση σ' αυτή την κρίσιμη δεκαετία προς:

  • την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, τους δρόμους της IPCC [Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή] για τον 1,5 βαθμό και τις αρχές και πρόνοιες της Συμφωνίας του Παρισιού,
  • την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων χωρίς δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για κορύφωση στην κατανάλωσή τους αυτή τη δεκαετία και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι ο ενεργειακός τομέας να είναι έχει απαλλαγεί από ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2050,
  • την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων χωρίς δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και την ταχεία μείωση της χρήσης τους έτσι ώστε να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα ενεργειακά συστήματα μέχρι ή περίπου στα μέσα του αιώνα,
  • καμία αναφορά στη μελλοντική χρήση ορυκτών καυσίμων».

Το έγγραφο θέτει επίσης την επιλογή για «ταχεία κατάργηση της αμείωτης ενέργειας από άνθρακα χωρίς δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα αυτή τη δεκαετία και άμεση παύση της έκδοσης αδειών για νέα παραγωγή ενέργειας από άνθρακα χωρίς δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα». Η άλλη επιλογή για το εν λόγω σημείο είναι να μην υπάρξει καμία αναφορά.

Αλλού το προσχέδιο προσφέρει επιλογή για έκκληση είτε για «την κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων που δεν αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια ή απλώς τη μετάβαση» ή να μην περιληφθεί κάποια αναφορά στο θέμα.