Ενεργειακή Μετάβαση και Ελληνική Βιομηχανία

Μέχρι σήμερα η Ελληνική βιομηχανία έχει ωφεληθεί ελάχιστα από τα χιλιάδες μεγαβάτ ηλιακών και αιολικών πάρκων που έχουν εγκατασταθεί στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που έσπευσαν να αξιοποιήσουν την έκρηξη επενδύσεων και εφαρμογών στον χώρο των ΑΠΕ και να δημιουργήσουν μια ολόκληρη γκάμα προϊόντων και δεξιοτήτων - με καλά παραδείγματα την Δανία, την Γερμανία και την Τουρκία- η Ελλάδα έχει μείνει τραγικά πίσω αφού είναι ζήτημα εάν το 15% της συνολικής δαπάνης μιας μονάδας ΑΠΕ αντιπροσωπεύει τοπική προστιθέμενη αξία.

Παρά τα περίπου € 25 με € 30 δισεκ που έχουν επενδυθεί σε μονάδες ΑΠΕ την τελευταία 20ετια ελάχιστα από αυτά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε εγχώριους κατασκευαστές με το κράτος να προσφέρει μηδαμινά κίνητρα. Ακόμα και όταν πολύ πρόσφατα άρχισε να ρέει Κοινοτικό χρήμα μέσα από το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα να κατευθύνει μερικούς έστω πόρους

energia.gr
Παρ, 24 Νοεμβρίου 2023 - 10:43

, από τον ευρωπαϊκό πακτωλό, για να ενισχύσει την Ελληνική βιομηχανία ώστε να μπορέσει να αναπτύξει και να παράγει προϊόντα και συστήματα κατάλληλα για εφαρμογές ΑΠΕ. Χαρακτηριστική είναι η Έκθεση του ΙΕΝΕ για τον «Κομβικό Ρόλο της Ενέργειας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης» η οποία επισημαίνει την παντελή έλλειψη πρόνοιας της κυβέρνησης να αξιοποιήσει τα κοινοτικά κονδύλια για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Παρά την αβελτηρία της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, να αντιληφθούν την μεγάλη ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων και συστημάτων ΑΠΕ ως αποτέλεσμα της εργώδους δραστηριότητας στον κλάδο, σήμερα παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες. Όπως φάνηκε από το εξαιρετικό συνέδριο που οργάνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ στις 23/24 Νοεμβρίου με θέμα την ανάπτυξη των Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων υπάρχουν εγχώριες βιομηχανίες που ήδη παράγουν και εξάγουν ολόκληρα τμήματα (components) της αλυσίδας παραγωγής μιας χερσαίας ή θαλάσσιας ανεμογεννήτριας. Σε πολύ μικρότερο βαθμό συμβαίνει αυτό στα φωτοβολταϊκά όπου εγχώριες βιομηχανίες κατασκευάζουν τα μεταλλικά περιβλήματα και υποστυλώματα.

Με αλλά λόγια υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα μια μικρή αλλά αξιόλογη βιομηχανική βάση που εάν ενισχυθεί κατάλληλα μπορεί να μεγαλουργήσει.

Αυτό φάνηκε εξ άλλου και από την φετινή απονομή των βραβείων επιχειρηματικότητας «Κούρος» όπου διακρίθηκαν δύο εταιρείες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Η εγχώρια βιομηχανία μπορεί επίσης να ενισχυθεί ποικιλότροπα από την επιχειρούμενη ενεργειακή μετάβαση αφού εκτός από τον κλάδο των ΑΠΕ δημιουργούνται σήμερα και άλλες ευκαιρίες με την δημιουργία νέων εφοδιαστικών αλυσίδων τόσο στον χώρο του φυσικού αερίου (λχ αγωγοί, μετρητικοί σταθμοί κλπ), στην μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (βλέπε ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρονικές συσκευές) αλλά και σε εντελώς νέους τομείς όπως αυτόν της Δέσμευσης, Αποθήκευσης και Αξιοποίησης (CCUS) διοξειδίου του άνθρακα. Πρόσφατη μελέτη του ΙΕΝΕ είναι αποκαλυπτική ως προς το μέγεθος και τη δομή της εμπλεκόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της δημιουργίας περιφερειακών CCUS hubs.

Συμπερασματικά, νέες δραστηριότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής υπάρχουν σήμερα πολλές. Όπως υπάρχει και αρκετός ενθουσιασμός και τεχνογνωσία από πλευράς της βιομηχανίας. Αυτό που σίγουρα δεν υπάρχει είναι στρατηγική και διάθεση χάραξης πολιτικής από πλευράς κυβέρνησης.