Αυξάνει σημαντικά την τιμή – στόχο η Edison στο νέο της report για τη μετοχή της Mytilineos. Ειδικότερα, προβλέπει ότι θα κινηθεί στα 45 ευρώ, έναντι €36 προηγουμένως, με upside ~30%

Το νέο report ενισχύεται ακόμη περισσότερο το momentum των αναλυτών – στους οποίους συγκαταλέγονται οι Morgan Stanley, Citi, Piraeus, Euroxx, Optima κλπ) που τους τελευταίους μήνες έχουν ανεβάσει το consensus της τιμής-στόχου της εταιρείας σε μία μέση τιμή που ξεπερνά τα €45, με οδηγό τις σημαντικές συνέργειες της Mytilineos, το σχετικά πρόσφατο μετασχηματισμό, καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Έτσι, ο αναλυτής της Edison επιβεβαιώνει με τη σειρά του τη διοίκηση της Mytilineos, όσον αφορά στο προφίλ κερδοφορίας της εταιρείας τα επόμενα έτη που σε επίπεδο EBITDA, εκτιμά ότι θα βρεθεί λίγο πάνω από το €1 δισ. το 2023 και θα προσεγγίσει τα €1,2 δισ. το 2025, με οδηγό τις, στρατηγικής σημασίας, συνέργειες μεταξύ Ενέργειας και Μετάλλων που καταφέρνει σταθερά να αναπτύσσει η Mytilineos.

Για την Edison, οδηγός για την κερδοφορία της Mytilineos, είναι πλέον η M Renewables (ΑΠΕ), ενώ από κοντά ακολουθούν το Utility (παραγωγή και προμήθεια ενέργειας) και τα Μέταλλα. H MMytilineos, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καταφέρνει να παραθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό ανάπτυξης, χαμηλής μόχλευσης (λίγο πάνω από το 1.5x EV/EBITDA για το 2023 το οποίο βαίνει σταθερά μειούμενο τα επόμενα έτη) εξαιρετικού πιστωτικού προφίλ (ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα) και ισχυρής μερισματικής απόδοσης (5-6%).