Σημαντικά αυξημένη είναι η κερδοφορία και οι επενδύσεις στο 9μηνο του 2023, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Επίσης, για το σύνολο του έτους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης επανέλαβε την εκτίμηση για επίτευξη του στόχου λειτουργικής κερδοφορίας ύψους 1,2 δισ, ευρώ. Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Enel Ρουμανίας και την συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος, θα παρουσιαστεί, κατά τα τέλη Ιανουαρίου, η επικαιροποιημένη στρατηγική της Επιχείρησης

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιχείρησης:

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 936,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 292,6 εκατ. (45,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2023, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 347,1 εκατ. έναντι 215 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 391,2 εκατ. έναντι ζημιών 151,1 εκατ. το εννεάμηνο 2022, ( συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και το κέρδος ύψους Euro141,6 εκατ. από την πώληση των πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β' τριμήνου 2023).Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro267,5 εκατ. το εννεάμηνο 2023, έναντι ζημιών Euro169,8 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 81% (775 εκατ. από 427 εκατ.) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022, κυρίως στο Δίκτυο Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και τη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

- Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €937 εκατ. το εννεάμηνο 2023 από €644 εκατ. το εννεάμηνο 2022
- Αύξηση επενδύσεων κατά 81% (€775 εκατ. από €427 εκατ.) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022 στις δραστηριότητες του Δικτύου Διανομής, στα έργα ΑΠΕ και τη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου
- ~ 670MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία & 1,3GW υπό κατασκευή στην Ελλάδα
- Ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία - Η πρώτη σημαντική επέκταση στο εξωτερικό, ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ
- Συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος – Μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών & επιτάχυνση του πελατοκεντρικού μετασχηματισμού

Εξέλιξη κερδοφορίας

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το εννεάμηνο 2023, λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών, και κυρίως των δαπανών για αγορές ενέργειας, φυσικό αέριο και εκπομπές CO2. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €936,8 εκατ., αυξημένα κατά €292,6 εκατ. (45,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2023, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €347,1 εκατ. έναντι €215 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €391,2 εκατ. έναντι ζημιών €151,1 εκατ. το εννεάμηνο 2022, καθώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και το κέρδος ύψους €141,6 εκατ. από την πώληση των πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2023.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €267,5 εκατ. το εννεάμηνο 2023, έναντι ζημιών €169,8 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

«Οι επιδόσεις μας για το εννεάμηνο 2023 ήταν ισχυρές παρά τις προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις σε συνέχεια της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας Covid-19, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Καταφέραμε να επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε στρατηγικούς τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα δίκτυα, διατηρώντας παράλληλα τη σχέση του καθαρού δανεισμού προς EBITDA εντός των στόχων μας, την ρευστότητα σε υψηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα συνεχίσαμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας με την παροχή ανταγωνιστικών τιμολογίων. Για το σύνολο του έτους, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,2 δισ. περίπου.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, διαθέτουμε πλέον 670 MW ισχύος στην Ελλάδα και κατασκευάζουμε επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1,3 GW. Παράλληλα, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε χώρες της περιοχής μας - σύμφωνα με το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο - όπως είναι η Ρουμανία, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη χώρα. Πρόκειται για μία συναλλαγή η οποία αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΗ προκειμένου να γίνει η κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, η συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος, επιταχύνει τη μετάβαση της ΔΕΗ σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ψηφιακό όσο και σε φυσικό επίπεδο, με βάση τον πυλώνα της πελατοκεντρικότητας της στρατηγικής μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και θα παρουσιάσουμε την επικαροποιημένη στρατηγική μας, καθώς και το όραμά μας για τη νέα ΔΕΗ σε Capital Markets Day στα τέλη Ιανουαρίου, στο Λονδίνο».

Λειτουργικά μεγέθη

Αναφορικά με την εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το γ’ τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε αύξηση κατά 8,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022 αντιστρέφοντας την εικόνα που παρουσίασαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε επίπεδο εννεαμήνου η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 2,6% ενώ η συνολική ζήτηση, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, κατέγραψε μείωση 3,5% λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 57,5% το εννεάμηνο 2023 από 63% την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα1 μειώθηκε σε 54,1% τον Σεπτέμβριο 2023 (από 62% τον Σεπτέμβριο 2022), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 44% (από 81,9%) στην Υψηλή Τάση, 34% (από 37,5%) στη Μέση Τάση και 65,1% (από 66.6%) στη Χαμηλή Τάση.

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε σε 38,2% το εννεάμηνο 2023 από 44,9% το εννεάμηνο 2022, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου.

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ


Έσοδα 

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το εννεάμηνο 2023 κατά €3.039,2 εκατ. ή 35,5% λόγω των μειωμένων τιμολογίων σε συνέχεια της πτώσης των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, καθώς και λόγω της μείωσης του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα της πτώσης της εγχώριας ζήτησης και της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το ενεάμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 42,1% (€4.586,8 εκατ. έναντι €7.918,5 εκατ.), κυρίως ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μείωσης των δαπανών για αγορά φυσικού αερίου, ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, CO2, λιγνίτη τρίτων και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά €3.273,5 εκατ. (50,3%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2022.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, διαμορφώθηκε στα €541 εκατ. το εννεάμηνο 2023 από €532,3 εκατ., με το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό να διαμορφώνεται σε 12.970 εργαζόμενους (από 12.678 εργαζόμενους στο τέλος του εννεαμήνου 2022).

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €143,9 εκατ. το εννεάμηνο 2023 έναντι €186,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2022.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Τα μεγέθη του εννεαμήνου 2023 έχουν προσαρμοστεί για την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €21,3 εκατ.

Το EBITDA του εννεαμήνου 2022 επηρεάστηκε αρνητικά από το ποσό έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022 και καταγράφηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους και η οποία για τη ΔΕΗ προσδιορίστηκε σε €276 εκατ. και μετά την τελική εκκαθάριση το δ’ τρίμηνο του 2022, μειώθηκε σε €245,3 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε €774,8 εκατ. έναντι €427 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα για το Δίκτυο Διανομής, ΑΠΕ καθώς και στη νέα μονάδα Φυσικού Αερίου 840 MW στην Αλεξανδρούπολη.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής:

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.09.2023 ήταν €2.187,7 εκατ., αυξημένο κατά €799,6 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2022 (€1.388,1 εκατ.), λόγω της επίπτωσης από το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης το οποίο κατά βάση επηρεάστηκε από την πληρωμή για τα δικαιώματα εκπομπών CO2 για τη συμμόρφωση του έτους 2022, η οποία γίνεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

Παρουσίαση: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2023 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

1 με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx)