Σε συγχώνευση των δραστηριοτήτων του σε παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο και προμήθεια προχωρά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα, χάρη στον εξορθολογισμό λειτουργίας και στην απλοποίηση δομής και να επιτευχθεί ανάπτυξη συνεργειών και επέκταση δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στις 27 Οκτωβρίου υπογράφηκε σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ Ήρων Ενεργειακή και Ήρων ΙΙ Βοιωτίας, για την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μια ημέρα νωρίτερα, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, με ισολογισμό μετασχηματισμού την 30ή Ιουνίου 2023. Θα ακολουθήσει η σύγκληση έκτακτων γενικών συνελεύσεων, με θέμα την έγκριση της συγχώνευσης. 
Οι δύο εταιρείες ελέγχονται κατά 100% από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της ομώνυμης μητρικής εταιρείας και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Μετά την απορρόφηση της Ήρων ΙΙ Βοιωτίας από την Ήρων Ενεργειακή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα κατέχει απευθείας το 86,18% του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω της ΤΕΡΝΑ το 13,82%. Η σχέση ανταλλαγής ορίστηκε σε 0,927329 μετοχές Ήρων Ενεργειακή για κάθε 1 μετοχή της Ήρων ΙΙ Βοιωτίας.

Η Ήρων ΙΙ Βοιωτίας στις 30 Ιουνίου είχε καθαρή θέση 148,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης που συνέταξε η Mazars, με σχεδόν μηδενικό καθαρό δανεισμό (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις). Η εταιρεία προχώρησε τη διετία 2022-23 σε επιστροφή κεφαλαίου αθροιστικού ύψους 72,2 εκατ. ευρώ (40 εκατ. ευρώ φέτος και 32,2 εκατ. ευρώ το 2022).

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η Ήρων ΙΙ Βοιωτίας αγόρασε από τη συνδεδεμένη ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 51% της Optimus Energy, έναντι 15,4 εκατ. ευρώ καθώς και το 100% της Terna Energy Trading (3,2 εκατ. ευρώ). H Optimus Energy αποτιμάται στα βιβλία της 20,9 εκατ. ευρώ, ενώ η Terna Energy Trading 3,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, διαθέτει θυγατρικές μικρής αξίας στην Αλβανία (Φαέθων, Fier Helios).

Ο όμιλος ΓΕΚ απέκτησε το 2021 το 75% της Ήρων ΙΙ από ENGIE (50%) και Qatar Petroleum (25%), έναντι τιμήματος μόλις 4,8 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, αποπλήρωσε το subordinated bond 67,36 εκατ. ευρώ, που είχε εκδώσει το 2020 η Ήρων ΙΙ Βοιωτίας. Επιπρόσθετα, απέκτησε το υπόλοιπο 50% της Ήρων Ενεργειακή ΑΕ από την ENGIE.

(από euro2day.gr)